22. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

Kol 1,9–14

Brødre: Fra den dag vi fikk høre om dere har vi ikke opphørt å gå i forbønn for dere. Vi ber Gud om at dere må få det fulle mål av visdom og åndelig innsikt, slik at dere, helt gjennomtrengt av erkjennelsen av Guds vilje kan føre et liv som er Herren verdig og efter hans sinn, bære frukt ved alle slags gode gjerninger, vokse gjennom gudserkjennelse, og, fylt av en styrke som har sitt opphav i Guds egen herlighets kraft, vise dere tålmodige og utholdende under alle forhold. Da skal dere også med glede kunne takke Faderen, som har satt dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset.

Ja, han har revet oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. Og i Sønnen er vi da frikjøpt, gjennom ham er våre synder tilgitt.

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til citar,
til citar med sangens røst.
Syng av glede for Herren vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Evangelievers

Halleluja. Kom og følg meg, sier Herren, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Halleluja.

Evangelium

Luk 5,1–11

En gang Jesus stod ved Gennesaretsjøen, og folkemengden trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved bredden; fiskerne var gått i land og holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Og sittende i båten underviste han så folket.

Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet, og kast noten til fangst!» Simon svarte: «Mester, vi har strevet hele natten og ingenting fått. Men siden det er du som sier det, skal jeg forsøke et kast.» Så gjorde de det, og fikk en så stor mengde fisk at noten holdt på å ryke; de måtte vinke til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og begge båtene ble så fulle av fisk at de var nær ved å synke.

Da Simon Peter så det, falt han på kne for Jesus og sa: «Gå vekk fra meg, Herre, synder som jeg er!» For både han og alle som hadde vært med, var blitt redselsslagne over fangsten de hadde fått, - Sebedeussønnene Jakob og Johannes også, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. La oss vende oss til Kristus:

L: For alle som gjennom kall, stand og oppdrag
har et spesielt ansvar for å vinne mennesker for Gud.
La oss påkalle ham som gjorde mirakelet
med den store fiskefangst.

L: For dem som har ansvaret for å skape en god verden
der vi lever i harmoni med Gud og med hverandre.
La oss påkalle ham som vi alle tilhører.

L: For dem som ikke makter å leve et liv som er Gud verdig.
La oss påkalle ham som gir visdom og innsikt.

L: For oss som strever med å utrette noe for Guds rike.
La oss påkalle ham som gjør mer enn vi vet å be om.

Barmhjertige Gud,
du som gjennom Kristus gir styrke og kraft,
gi oss å glede oss over dine velgjerninger.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.