22. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 4,1–5

Brødre, så skal man da betrakte oss som medhjelpere for Kristus og forvaltere av de guddommelige mysterier. Men det som forlanges av en forvalter, er at han viser seg tro. Og for meg betyr det lite, om jeg dømmes av dere eller i det hele tatt av en menneskelig domstol. Ja, jeg kan ikke engang selv dømme i min sak. Riktignok er jeg meg ikke noen skyld bevisst, men dermed er jeg ikke frikjent; for Herren er min dommer. Døm altså ikke før tiden er inne, men vent til Herren kommer, - han som skal kaste lys over det som er skjult i mørket og bringe våre innerste tanker for dagen. Og da skal enhver få den ros han fortjener av Gud.

Responsoriesalme

Sal 37 (36)

Omkved: De rettferdiges frelse kommer fra Herren.

Sett din lit til Herren og gjør det gode,
så du kan bo i landet og leve trygt.
Ha din lyst og glede i Herren,
så han gir deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd gå frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Hold deg fra det onde og gjør det gode,
så skal du bo trygt til alle tider.
For Herren elsker det som er rett,
han forlater ikke sine venner.

De rettferdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres vern i trengselstider.
Herren hjelper og berger dem.
Han frir dem fra det onde, for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, han har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Luk 5,33–39

På den tid sa fariseerne og de skriftlærde til Jesus: «Johannes' disipler holder stadig faste og bønn, akkurat som fariseerne, mens dine spiser og drikker.» Jesus svarte igjen: «Kan dere vente at brudgommens venner skal faste så lenge de har brudgommen blant seg? Men det kommer en tid da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, da kommer de til å faste.»

Så fortalte han dem også en lignelse: «Ingen river et stykke av en ny kappe for å bøte en gammel med det. For dermed er den nye ødelagt, - og ikke passer den nye lappen på den gamle kappen heller. Og ingen fyller ny vin på gamle skinnsekker, for da blir sekkene sprengt av den nye vinen, så den renner ut, - og sekkene er også ødelagt. Nei, ny vin må en ha på friske skinnsekker. Men ingen som er vant til å drikke gammel vin, har lyst på ny, han finner at den gamle er best.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Ved sin Sønn har Gud skapt verden, og siden forløst den. La oss be Kristus fullende sitt verk i oss:

L: Om at alle som bekjenner seg til Kristus,
må finne velsignelse i rett faste og fest.
La oss påkalle ham som selv er brudgommen.

L: For alle kirkelige og verdslige dommere,
at de må gjøre Guds rettferdighet synlig.
La oss for dem påkalle ham som er den store dommer.

L: For dem som føler at Gud er langt borte.
La oss påkalle ham som i egen person
gjorde Gud nærværende i verden.

L: For oss som har fått del i forløsningen,
om glede og kraft ved å kjenne hva Gud har gjort.
La oss påkalle vår skaper og Frelser.

Himmelske Far, gode Gud,
du som gjennom Kristus har skapt oss og forløst oss,
gi oss å søke deg i både sorg og glede.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.