22. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U22.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),3.5

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 4,6–15

Brødre, i det foregående har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempler, men det er beregnet på dere, slik at dere «holder dere til reglene», som det heter, - med andre ord, at ingen fremhever noen enkelt på andres bekostning. For hvem sier at du overhodet har noe fortrinn? Eier du kanskje noe som du ikke har fått i gave? Men hvis du selv har fått det, hvorfor da skryte av det, som om det ikke var så?

Så, dere har allerede alt hva dere ønsker? Dere er allerede blitt rike? Dere har allerede tatt kongedømmet i besiddelse - uten oss? Ja, var det bare så vel, - så vi kunne få dele det med dere! For det synes som om Gud har stilt oss apostler aller nederst, blant de dødsdømte, - der vi står i gapestokken for hele verden, både for engler og for mennesker. Vi er tåper for Kristi skyld, dere så kloke i Kristus; vi er avmektige, dere er sterke; dere blir æret, vi blir foraktet. Frem til denne dag har vi stadig lidt både sult og tørst og knapt hatt klær på kroppen, vi blir mishandlet og streifer hjemløse omkring, alt mens vi sliter oss ut med våre henders arbeid. Man skjeller oss ut, og vi velsigner; vi blir forfulgt, og vi finner oss i det; folk taler ille om oss, og vi gir godt ord igjen. Til jordens berme er vi blitt, et utskudd for alle mennesker, inntil den dag idag. Det er ikke for å gjøre dere til skamme at jeg skriver dette til dere, men for å vise dere til rette, som barn jeg er glad i. For dere kan vel ha tusenvis av skolemestre i Kristus, men ikke mer enn én far; og det er jeg, som gjennom evangeliet er blitt deres far i Kristus Jesus.

Responsoriesalme

Sal 145 (144)

Omkved: Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.

Herren er rettvis i all sin vei,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

Herren er nådig mot alle som frykter ham,
han hører deres bønn og frelser dem.
Herren verner alle som elsker ham.
Han splitter syndernes rekker.

Min munn forkynner Herrens pris,
alt levende signer hans hellige navn.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,1–5

En sabbat falt det seg slik at Jesus la veien over en kornmark, og disiplene begynte å plukke og spise aks som de gned ut med hendene. Noen av fariseerne sa: «Hvordan kan dere gjøre slikt som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte dem: «Har dere ikke lest hva David gjorde da han ble sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og tok og spiste av skuebrødene, og lot sitt følge gjøre det samme, enda det bare er prestene som har lov til å spise dem?» Og så la han til: «Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskesønnen er herre over sabbaten og viser ved det at all makt er gitt i hans hender. La oss be ham føre oss i ydmykhet frem for Guds åsyn:

L: For dem som er gitt å forvalte Kristi makt i Kirken,
at de aldri må forveksle åndelig makt
med verdslig makt og herlighet.

L: For dem som har verdslig makt,
at de må bruke den til beste for sine medmennesker.

L: For dem som lider under sykdommer og andre plager,
om hjelp fra Kristus.

L: For oss kristne som her er samlet,
om sann ydmykhet.

Allmektige, evige Gud,
du som gjennom Kristus har forsonet oss med deg,
før oss frem for ditt åsyn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),20

Stor er din godhet, Herre,
som du har beredt for dem som frykter deg.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,9–10

Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike hører dem til.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.