23. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 7,25–31

Brødre, angående de ugifte har jeg ikke noe bud fra Herren, men jeg sier min mening som en mann som ved Herrens miskunn nok er tillit verd. Og jeg mener da at i slike trengselstider som våre er dette det beste - at det altså er det beste for et menneske å leve ugift. Er du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli løst fra henne. Men er du ikke bundet, da la heller være å søke deg en hustru. Imidlertid, om du gifter deg, gjør du jo ingen synd, og en ung pike som gifter seg, gjør heller ingen synd. Men slike kommer til å få mange jordiske besvær, - og jeg ville gjerne spare dere! Og dette sier jeg dere, brødre: Tiden er knapp. Så for de gifte må det herefter være som om de ikke var gifte; for de sørgende som om de ikke sørget, for de glade som om de ikke gledet seg; for dem som kjøper, som om de ingenting beholdt. Om en gjør seg nytte av denne verden, må en ikke gå opp i den; for hele den synlige verden går mot sin undergang.

Responsoriesalme

Sal 45 (44)

Omkved: Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre.

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre,
glem ditt folk og dine fedres hus.
Da vil kongen finne behag i din skjønnhet,
han er din Herre, fall ned for hans fot.

Den herlige kongedatter blir ført inn til kongen,
kledd i gullvirket kledning,
fulgt av unge piker.

De ledes frem under jubelrop,
i fryd går de inn i kongens slott.
I dine fedres sted skal sønner komme,
du skal sette dem til fyrster over hele jorden.

Evangelievers

Halleluja. Gled dere og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,20–26

På den tid så Jesus opp, festet blikket på sine disipler og sa:

«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.

Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.

Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.

Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld. Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.

Men ve dere rike, for dere har alt fått deres trøst.

Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.

Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.

Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profetene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus har åpnet himmelens porter for oss og kalt oss til et liv i samsvar med denne salighet. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For lederne av ordens- og sekularinstituttene i Kirken,
at de får gi hjelp til et liv i dåpens nåde.

L: Om at også det verdslige liv må bli preget
av den salighet som Kristus talte om.

L: For dem som lider under bannlysning og spott,
at de ikke må oppgi kallet fra Kristus
til fullkommen kjærlighet.

L: For ungdommene i vår menighet,
at de må prøve kallet fra Kristus
til kyskhet og sølibat.

Barmhjertige Gud,
du har gjennom dåpen oppreist oss med Kristus.
Gi at livet alt nå må preges av vårt himmelske mål.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.