23. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

Kol 3,12–17

Brødre, så skal dere da, som Guds utvalgte, som hans elskede og hellige, ikle dere et varmt hjertelag, godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, om noen skulle ha en klage på en annen; ja, tilgi, som Herren har tilgitt dere! Men over alt dette, ha kjærlighet, den som binder alt sammen til en fulkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i deres hjerter - for det er meningen med det kall som har forenet dere i ett og samme legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom, så dere inspirert av hans visdom opplyser og rettleder hverandre, og synger for Gud, av hjertets takknemlighet og glede, salmer, hymner og Åndens sanger. Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far.

Responsoriesalme

Sal 150

Omkved: Alt som har ånde, lovsyng Herren.

Lovsyng Gud i hans helligdom.
Lov ham i hans mektige hvelving.
Lov ham i hans veldige gjerning.
Lov ham i all hans storhet.

Lov ham til basuners klang.
Lov ham til harpe og citar.
Lov ham til dans og tromme,
lov ham til strengelek og fløyter.

Lov ham til cymbalenes jublende klang,
alt som har ånde,
lovsyng Herren.

Evangelievers

Halleluja. Dersom vi elsker hverandre, da bor Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,27–38

På den tid sa Jesus til disiplene: «Til alle dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, be for dem som behandler dere ille. Når en slår deg på kinnet, så vend det andre til; om en tar fra deg din kappe, la ham få kjortelen med. Gi til enhver som ber deg, og tar noen fra deg hva ditt er, krev det ikke igjen! Hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, hva takk fortjener dere vel for det? Til og med synderne elsker når de selv blir elsket. Og om dere gjør vel mot dem som gjør vel mot dere, hva takk fortjener dere vel for det? Selv onde mennesker gjør det samme. Og om dere låner penger ut til folk dere håper å få dem igjen av, hva takk fortjener dere vel for det? Også syndere låner ut til syndere, for å få like meget igjen. Nei, elsk deres fiender, gjør vel mot dem og lån ut til dem uten å vente noe igjen! Da skal dere få stor lønn; da skal dere være den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men eftergi, så skal dere selv få eftergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er kalt til å være barmhjertige slik vår himmelske Far er barmhjertig. La oss be om miskunn og om barmhjertighetens gave:

L: For dem som har spesiell styringsmyndighet i Kirken,
at de må ikle seg et varmt hjertelag,
godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod.

L: For politikere og andre med borgerlig lederansvar,
at de må føre en politikk
der rettferdighet forenes med barmhjertighet.

L: For de svake som lett kan rammes av usikkerhet og undergang,
at de i Kirken må finne solidaritet og støtte.

L: Om frihet fra dømmesyke i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
du som både dømmer og tilgir,
hjelp oss å tilgi slik som du har tilgitt oss,
og vis deg barmhjertig mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.