23. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 9,16–19.22b–27

Brødre, det at jeg forkynner evangeliet, det er ikke noe å være stolt av, det er jeg nødt og tvunget til; ve meg om jeg ikke forkynner! Jo, om det var av egen drift jeg gjorde det, da skulle jeg ha en lønn, men har jeg intet valg, da er det bare en oppgave som er blitt meg betrodd. Hva er da min lønn? Den at jeg kan forkynne evangeliet uten vederlag, og gi avkall på den rett evangeliet gir meg!

For ubundet av alle har jeg gjort meg til alles slave, for å vinne så mange fler; blant de svake har jeg selv vært en svak, for å vinne dem; jeg har vært alt for alle, for i hvert fall å frelse noen. Og alt dette gjør jeg for evangeliet, for å få del i hva det lover.

Dere vet jo godt, ikke sant, at på idrettsplassen deltar alle i løpet, men bare én vinner prisen. Så løp da for å vinne! Og en idrettsmann viser måtehold i alt, - han gjør det for å vinne en forgjengelig krans, men vi for en uforgjengelig. Og jeg for min del løper da heller ikke på måfå, eller bokser ut i luften. Nei, jeg slår løs på min egen kropp, og holder den i stramme tøyler, for ikke selv å bli forkastet, efter å ha ropt de andre opp til kamp.

Responsoriesalme

Sal 84 (83)

Omkved: Hvor elskelige er dine boliger, Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård,
med fryd roper jeg til den levende Gud.
Spurven har funnet et hjem og svalen et rede for sine unger,
i din helligdom, Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.
Salig den som i deg finner sin styrke,
fra høyde til høyde går de.

For Herren er skjold og verge,
Herren gir nåde og ære.
Herren holder ingen goder tilbake,
for den som vandrer i uskyld.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,39–42

På den tid la Jesus denne lignelsen frem for disiplene: «Kan vel en blind lede en blind? Bærer det ikke da i grøften med dem begge? Disippelen står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Et lite rusk i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror: 'Bror, la meg få ta rusket ut av øyet ditt,' når du ikke ser bjelken i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Av nåde er vi kalt til tjeneste i Guds rike og i verden. La oss be om å bli bevart fra hovmod:

L: For vår pave Frans og vår biskop N.,
og for alle andre med lederansvar i Kirken,
om ydmykhet og troskap i tjenesten.

L: For dem som mottar oppdrag i samfunnet,
at de må vise seg sitt kall verdig.

L: For dem som lider av dømmesyke,
at de må oppdage bjelken i sitt eget øye.

L: At vi må vise takknemlighet og være utholdende.

Himmelske Far,
du har kalt oss til å være dine disipler.
Gi at vi ikke i blinde forsøker å lede hverandre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.