23. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Kor 10,14–22

Mine kjære, hold dere borte fra avgudsdyrkelsen. Dere er jo mennesker med forstand; så tenk nå selv over hva jeg sier. Det takksigelsesbegeret vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Det brød vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi legeme? Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, så mange som vi er, for alle har vi del i det ene brød. Kast bare et blikk på det jordiske Israels folk: Er det ikke så at de som spiser offergavene, kommer i samfunn med alteret?

Og hva mener jeg nå med dette? At avgudsofferet skulle ha noen mening? At avgudene selv skulle ha noen virkelighet? Nei, men at det som ofres, blir ofret, ikke til noen gud, men til demoner. Og jeg vil ikke at dere skal tre i samfunn med demoner. Dere kan ikke drikke både av Herrens beger og av demonenes beger, ikke ta del både ved Herrens og ved demonenes bord. Eller er det Guds vrede man vil utfordre? - som om vi kanskje var sterkere enn han?

Responsoriesalme

Sal 116 (115)

Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren
alt han har gjort for meg.

Frelsens kalk vil jeg løfte
og påkalle Herrens navn.

Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.
For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Evangelievers

Halleluja. Den som elsker meg, han akter på mitt ord, så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,43–49

På den tid sa Jesus til disiplene: «Noe godt tre som bærer slett frukt, finnes ikke, men heller ikke noe dårlig tre med god frukt. Et tre kjennes på den frukt det bærer: En kan jo ikke plukke fiken av tistler, eller høste vindruer av tornekratt. Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske onde ting fra sitt onde indre. For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av.

Hvorfor kaller dere meg: 'Herre, herre,' - når dere allikevel ikke gjør som jeg sier? Enhver som kommer til meg og hører mine ord og innretter sitt virke derefter, jeg skal si dere hvem han er lik. Han ligner en mann som bygde et hus; han grov dypt og la grunnmuren på fjell. Og da elven flommet over og vannmassene brøt mot huset, klarte de ikke å rokke det, forsvarlig bygd som det var. Men den som hører uten å gjøre, han ligner en mann som bygde sitt hus på bare bakken, uten grunnmur. Og da flommen kom, falt det straks over ende; og den manns hus brøt fullstendig sammen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus er selv livets tre som bærer god frukt. La oss be om å ligne ham:

L: For alle som er satt til å utøve prestetjeneste:
La oss påkalle ham som frembar sitt legeme og blod
som sonoffer for all synd.

L: For alle som tegner eller bygger hus i vår tid:
La oss påkalle ham som anvendte datidens husbygging
som bilde på den åndelige husbygging.

L: For de svake og ensomme i Kirken:
La oss påkalle ham som forener oss i sitt legeme.

L: For oss når vi er utålmodige overfor hverandre:
La oss påkalle ham som er den tålmodige.

Himmelske Far,
du som har skapt og opprettholder verden,
omskap oss til å bære god frukt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.