24. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tim 6,3–12

Dette er hva du må fremholde og undervise om. Dersom en kommer og vil lære folk noe annet, noe som ikke stemmer overens med vår Herre Jesu Kristi helsebringende ord og vår hellige religions lære, da er han en mann forblindet av hovmod, som ingenting forstår, men bare er syk efter å spekulere og diskutere, og ut av det kommer intet annet enn misunnelse, fiendskap, sladder, onde mistanker og endeløse stridigheter mellom sinnsforvirrede mennesker, som fullstendig har gått glipp av sannheten. De tror religionen er en vei til vinning! Ja, sant nok, religionen gir stor vinning - til den som henter sin vinning innenfra. For tomhendte kom vi inn i verden, og tomhendte går vi herfra. Når vi altså har mat og klær, la oss være tilfredse med det. Folk som er ivrige efter å bli rike, de faller i fristelser og snarer, de blir ofre for alle slags tåpelige og skadelige ønsker, som styrter menneskene ut i ruin og undergang. For «kjærlighet til penger er roten til alt ondt.» Og det er sant, der er folk som den har drevet på villsti, langt bort fra troens vei, og slik har de voldt seg selv mangen bitter lidelse.

Men du, Guds mann, må holde deg borte fra alt slikt. Streb efter rettskaffenhet og fromhet, tro og kjærlighet, tålmod og mildhet. Kjemp troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til og som du bekjente deg til den gang du i mange vidners nærvær avla den store bekjennelse.

Responsoriesalme

Sal 49 (48)

Omkved: Salige er de som vet seg fattige, himlenes rike tilhører dem.

Hvorfor frykte på ulykkens dag?
Ondskapen jager og omringer meg.
De setter sin lit til sitt gods,
brisker seg av sin store rikdom.

Men mennesket kan ikke kjøpe seg fri,
betale til Gud sin løsesum.
Sjelens pris er for høy,
det måtte han oppgi for alltid.
Skulle han da bli ved å leve,
og aldri se gravens dyp?

Frykt ikke om en mann blir rik,
om han øker sin eiendoms herlighet.
I døden tar han ingenting med.
Hans herlighet følger ham ikke.

Lykkønsker han seg selv i livet,
«De lover deg for ditt hell»,
skal hans sjel forenes med fedrenes slekt,
som aldri igjen skal gledes ved lyset.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du åpenbarte Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,1–3

På den tid drog Jesus fra by til by, fra landsby til landsby, og forkynte Guds rike. De tolv var med ham, og også noen kvinner som han hadde helbredet for sykdommer og drevet onde ånder ut av: Maria, kalt Maria fra Magdala, - henne var syv demoner fart ut av, Johanna, gift med Kuza, som var embedsmann hos Herodes, og Susanna, og mange andre, som sørget for dem med det de eide.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Ifølge evangelisten Lukas stod «de tolv» og noen kvinner Jesus særlig nær. La oss be om rett og godt forhold mellom embetsbærere og andre, og mellom kvinner og menn:

L: For lærerne og lederne i Kirken,
at de må bruke sin kompetanse og myndighet
til å skape en rett balanse mellom gruppene i Kirken.

L: For dem som skal sørge for overholdelse av
det borgerlige samfunns regler om likestilling,
om god kombinasjon av forstand og innsats.

L: For alle som lider på grunn av urettferdighet.

L: Om rettskaffenhet og fromhet,
tro og kjærlighet, tålmod og mildhet.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som reiste Kristus opp fra de døde,
gi at vårt liv og vårt håp må bli preget av ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.