25. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Ordsp 3,27–34

Min sønn, gjør godt mot dem som trenger det, nekt ikke å hjelpe om det står i din makt! Si ikke til din neste: «Gå din vei, og kom igjen i morgen, så skal du få!» - så sant du har noe å gi ham nå. Legg ikke onde planer mot din neste som bor hos deg og kjenner seg trygg. Trett ikke uten grunn med en mann, når han ikke har gjort deg noe ondt. Misunn ikke en mann som bruker vold, velg ikke å følge i hans fotspor! Den som farer vill, er en styggedom for Herren, men de rettsindige har han samfunn med. Herren forbanner de gudløses hus, men han velsigner de rettferdiges bolig. Spottere svarer han med spott, men de ydmyke gir han nåde.

Responsoriesalme

Sal 15(14),2-3a.3bc-4ab.5

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt.

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er
og taler sannhet uten svik.

Han holder sin tunge i tømme,
han krenker ikke sin bror
og fører ikke skam over sin neste.

Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.
Han sverger seg selv til skade uten å bryte sitt ord.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette, står trygt til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,16–18

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Ingen tenner vel et lys for å sette det under et kar eller under sengen; nei, det setter man i en stake, så det kan lyse for dem som kommer inn. For det finnes ingenting skjult som ikke skal komme frem, ingenting gjemt som ikke skal bli kjent og komme for en dag. Så pass på hvordan dere lytter. For den som har, han skal få mere til; men den som ikke har, han skal bli fratatt endog det han tror å ha.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Opplyst av Gud er vi kalt til selv å leve slik at våre gjerninger tåler lyset. La oss be om hjelp til å være lys i verden:

L: For fellesskapet mellom alle kristne,
at det må preges av hjelpsomhet og fordragelighet,
godhet og kjærlighet til hverandre.

L: For nasjonale og internasjonale samfunnsledere,
at de må oppfylle sitt kall
til å være med på å fullbyrde Guds plan med verden.

L: For alle som lider
på grunn av trette, misunnelse eller vold.

L: Om at vår menighet (vårt fellesskap)
må være et gjenskinn av Kristi lys.

Himmelske Far,
du som gjennom din Sønn tente et lys i verden,
gi oss å være oss vårt kall bevisst.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag