25. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Esra 6,7–8.12b.14–20

I de dager skrev kong Dareios til stattholderen i provinsen vest for Eufrat og hans embetsbrødre: Legg ikke hindringer i veien for arbeidet på dette Guds hus. La stattholderen og jødenes eldste få bygge opp igjen templet på sitt gamle sted. Jeg gir nå påbud om hva dere skal gjøre for disse jødenes eldste, slik at byggingen kan fortsette: Av de skatteinntekter som kongen har i provinsen, skal dere fullt ut dekke utgiftene for disse menn, så arbeidet ikke stanser. Jeg, Dareios, gir dette påbud, og det skal følges fullt ut. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens profeten Haggai og Sakarja, sønnesønnen til Iddo, satte mot i dem med sine profetord. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og efter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Templet stod ferdig den tredje dag i måneden adar i det sjette år Dareios var konge. Israelittene - prestene, levittene og alle de andre som var kommet hjem fra fangenskapet - holdt da høytid og innviet Guds hus med stor glede. Ved innvielsen av templet ofret de hundre okser, to hundre værer og fire hundre lam. Som syndoffer for hele Israel bar de frem tolv gjetebukker, en for hver av Israels tolv stammer. De delte prestene inn i skift og levittene i avdelinger; de skulle sørge for gudstjenesten i Jerusalem slik det er foreskrevet i Moseboken.

Den fjortende dag i den første måned feiret de hjemkomne påske. Levittene hadde da renset seg og var rene alle som en. De slaktet påskelammet for alle de hjemkomne, for sine brødre prestene, og for seg selv.

Responsoriesalme

Sal 122 (121)

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
Vi går opp til Herrens hus.
Så står da våre føtter
i dine porter, Jerusalem.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren efter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,19–21

På den tid kom Jesu mor og hans brødre for å treffe ham, men slapp ikke frem for folkemengden. Det gikk da beskjed til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og spør efter deg.» Men han svarte dem: «Min mor og mine brødre, det er de som lytter til Guds ord og handler derefter.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Å gjøre det som er rett og rettferdig, er mer verd for Herren enn den gamle pakts offer. La oss be om hjelp til å dyrke Gud på rett vis:

L: For alle som arbeider
med å fornye og levendegjøre gudstjenesten.

L: For vår konge (dronning) N.,
at han (hun) må ha sitt hjerte forankret i Gud.

L: Om at vår gudstjeneste må bringe frukter
også i form av nestekjærlighet.

L: Om innsats og kraft til å bygge de nye kirker
vi trenger i vårt bispedømme (stift).

Himmelske Far,
du gav Jomfru Maria nåde til å grunne på ditt ord.
Gi også oss å lytte til ditt ord og handle deretter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag