25. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Esra 9,5–9

Jeg, Esra, reiste meg fra min botsstilling da kveldsofferet skulle bæres frem. Med flerret kjortel og kappe kastet jeg meg på kne, strakte mine hender mot Herren min Gud og bad: Min Gud! Jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, min Gud! For våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen. Fra våre fedres dager og helt til nå har vår skyld vært stor. Fordi vi har syndet, er vi og våre konger og prester blitt overgitt i fremmede kongers hender. Vi er blitt utsatt for sverd, fangenskap, plyndring og vanære, slik som det er i dag. Men nå har Herren vår Gud en liten stund vært nådig mot oss og latt en rest av oss slippe unna. Han har gitt oss fotfeste på sitt hellige sted, har gjort oss glade og gitt oss ny kraft i vår trelldom. For vi er treller, men vår Gud har ikke forlatt oss i trelldommen. Han har latt perserkongen få godvilje for oss, slik at de gav oss mot og kraft til å bygge opp igjen vår Guds tempel og reise det av ruinene, og han har laget det slik at de gjorde Judea og Jerusalem til et trygt bosted for oss.

Responsoriesalme

Tob 13,2

Omkved: Lovet være Gud som lever evig, for hans herredømme varer til alle tider.

Han refser og miskunner seg,
sender ned i dødsriket og fører ut,
for hans hånd kan ingen flykte.

Takk ham, Israels sønner,
lovpris ham for hedningenes øyne.
For om han har spredt dere blant dem,
er det slik at han har vist sin storhet.

Se hva han har gjort mot dere,
lovsyng ham med jubel.
Lovpris rettferdighetens Herre,
opphøy den evige konge.

I min utlendighet
synger jeg hans pris.
Midt i et myndig folk
forkynner jeg hans makt og storhet.

Vend om fra din synd,
øv rettferd for hans åsyn,
kanskje vil han vise deg miskunn.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,1–6

På den tid kalte Jesus sammen de tolv og gav dem makt over demonene, med myndighet til å helbrede sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede, og sa til dem: «Ta ikke noe med dere på veien, hverken stav eller skreppe, hverken brød eller penger, - og noen ekstra kjortel skal dere heller ikke ha. Når dere har tatt inn i et hus, så bli der til dere drar videre. Men er det noe sted de ikke vil ta imot dere, så gå derfra, og ryst støvet av føttene deres i anklage mot dem.» De gikk avsted og drog fra landsby til landsby, mens de forkynte evangeliet og helbredet folk overalt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Med de tolv apostler som grunnvoll bygger Kristus sin Kirke. La oss be om å bli bevart i arven fra apostlene:

L: For bispekollegiet og for vår biskop N.,
at de med sin væren og sitt virke
må gjøre det mer fattbart for oss
at vi lever i en apostolisk Kirke.

L: For folk og samfunnsledere
som gjør seg skyldig i alvorlig og nedbrytende synd.

L: Om at vi må bli holdt langt borte
fra falskhet og løgn,
bli spart for armod og rikdom,
og få den mat vi trenger.

L: For legfolkets apostolat i vår menighet,

Allmektige, evige Gud,
du som ved Kristus sendte ut apostlene,
gi oss å være tro etterfølgere av deres budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.