25. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Ordsp 30,5–9

Hvert ord fra Gud er rent. Han er et vern for dem som tyr til ham. Legg ikke noe til hans ord, ellers refser han deg, og du står der som løgner. To ting vil jeg be deg om, dem må du ikke nekte meg før jeg dør: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg hverken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte: «Hvem er Herren?» eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn.

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei.

Før meg bort fra løgnens veier,
la din lov være min nåde.
Din lov har større verd for meg
enn gull og sølv i mengder.

Herre, ditt ord er evig,
det står fast som himmelen.
Jeg setter ikke min fot på ondskapens vei
og kan derfor følge ditt ord.

Jeg trengte inn i din lære
og hater derfor løgnens stier.
Jeg hater og forakter løgnen,
men jeg elsker din lov.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,1–6

På den tid kalte Jesus sammen de tolv og gav dem makt over demonene, med myndighet til å helbrede sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede, og sa til dem: «Ta ikke noe med dere på veien, hverken stav eller skreppe, hverken brød eller penger, - og noen ekstra kjortel skal dere heller ikke ha. Når dere har tatt inn i et hus, så bli der til dere drar videre. Men er det noe sted de ikke vil ta imot dere, så gå derfra, og ryst støvet av føttene deres i anklage mot dem.» De gikk avsted og drog fra landsby til landsby, mens de forkynte evangeliet og helbredet folk overalt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Med de tolv apostler som grunnvoll bygger Kristus sin Kirke. La oss be om å bli bevart i arven fra apostlene:

L: For bispekollegiet og for vår biskop N.,
at de med sin væren og sitt virke
må gjøre det mer fattbart for oss
at vi lever i en apostolisk Kirke.

L: For folk og samfunnsledere
som gjør seg skyldig i alvorlig og nedbrytende synd.

L: Om at vi må bli holdt langt borte
fra falskhet og løgn,
bli spart for armod og rikdom,
og få den mat vi trenger.

L: For legfolkets apostolat i vår menighet,

Allmektige, evige Gud,
du som ved Kristus sendte ut apostlene,
gi oss å være tro etterfølgere av deres budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.