25. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.4.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Hag 1,1–8

I kong Dareios' annet regjeringsår, den første dag i den sjette måned, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og det lød: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folket sier: «Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus.» Da kom Herrens ord ved profeten Haggai: Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus så lenge templet ligger i grus?

Nå sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Dere sår meget, men høster lite; dere spiser, men blir ikke mette, dere drikker, men slukker ikke tørsten; dere kler dere, men blir ikke varme; og leiekaren får sin lønn i en pung som ikke er tett. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Dra opp i fjellet og hent tømmer! Bygg templet, så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der, sier Herren.

Responsoriesalme

Sal 149

Omkved: Herren elsker sitt folk

Syng en ny sang for Herren,
syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie.
Med lovsang til Gud i sin munn:
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,7–9

På den tid fikk Herodes høre om alt hva Jesus gjorde, og visste ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var oppstått fra de døde, andre at det var Elija som hadde vist seg, og atter andre at det var en av de gamle profetene som var gjenoppstått. Selv sa Herodes: «Johannes har jeg latt halshugge; hvem er da han som jeg hører alt dette om?» Og han søkte en anledning til å få se ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Menneskene har mange interesser, men ikke alltid for det vesentligste. La oss be Gud sette sitt preg på våre interesser og vårt engasjement:

L: Om at alle kristne må vitne om Kristus
midt i vår verden som er fylt av tomhet.

L: Om nysgjerrighet for personen Jesus, slik Herodes viste,
og at nysgjerrigheten må bli forvandlet
til ransakende spørsmål, engasjement og personlig tro.

L: For alle som føler tomhet og vil ta sitt eget liv.

L: At våre ønsker om å skaffe oss privathus
og andre materielle goder
ikke må komme i veien for byggingen
av kirker og andre bygninger som Kirken trenger.

Himmelske Far,
du som kaller oss til å søke deg,
gi at vi i sinn og handling blir preget av deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.