25. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Sak 2,5–9a.14–15a

Jeg løftet øynene og fikk se en mann som hadde en målesnor i hånden. Da sa jeg: «Hvor går du hen?» Han svarte: «Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være.»

Og se, engelen som talte med meg, steg frem, og en annen engel gikk i møte med ham og sa til ham: Løp bort og si til den unge mannen der: Jerusalem skal ligge uten murer, så meget folk og buskap skal det være der. Selv skal jeg være en ildmur rundt byen, lyder ordet fra Herren, og midt i den vil jeg vise min herlighet.

Fryd og gled deg, Sions datter! For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Den dag skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli til mitt eget folk.

Responsoriesalme

Jer 31,10

Omkved: Jeg skal mette mitt folk med velsignelse.

Hør Herrens ord alle folk,
forkynn det for de fjerne øer.
Han som spredte Israel, samler det,
han vokter det som hyrden sin hjord.

For Herren har løskjøpt Jacob,
fridd ham av den hånd som var ham for sterk.
De kommer til Sions fjell med gledesrop,
de strømmer sammen for å motta Herrens gaver.

Unge piker fryder seg i dansen,
gamle og unge jubler sammen.
Jeg vil vende deres klage til fryd
og trøste og glede dem efter deres strev.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,44b–45

På den tid var alle i undring over alt Jesus gjorde. Da sa han til disiplene: «Merk dere vel det jeg nå sier: Snart skal Menneskesønnen overgis i menneskers hender.» Men dette skjønte de ikke noe av, - det var tilslørt for dem, så de ikke skulle få tak i hva han mente. Og de våget heller ikke stille ham noen spørsmål om det.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi lever i nuet og har håp for fremtiden. La oss derfor fremlegge våre bønner for Gud:

L: For kristen tenkning og meditasjon,
at den må gjøre også Kristi lidelse forståelig for oss.

L: For ungdommene i deres søken etter utdannelse og yrke.

L: For dem som sliter med denne tidsalders vanskeligheter,
at de må glede seg ved frelseshåpet.

L: Om at vi i måten vi innretter livet vårt på
må gi både faste og fest tjenlig plass.

Allmektige, evige Gud,
du som sendte Jesus Kristus for å frelse oss,
bevar i oss håpet og gleden
også når vi opplever smerte.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.