25. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Fork 11,9–12,8

Gled deg, ungdom, mens du er ung, vær glad og fornøyd i livets vår! Gå på de veier som hjertet vil, følg det som lokker ditt øye! Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort. Få ergrelser bort fra ditt sinn, og hold deg det onde fra livet! For ungdomstiden, livets vår, svinner som et pust.

Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dager kommer, før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,» før sollys og måne og stjerner fordunkles, og skyene kommer igjen efter regnet. Da skjelver de som vokter huset, og kjempene blir krokete. De som maler på kvernen, holder opp med sitt arbeid, for de er blitt så få; Det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduet. Begge dørene mot gaten blir stengt, og duren fra kvernen lyder dempet; fuglekvitteret dør bort, og alle syngende stemmer stilner. Da gruer en seg for hver bakke, og skremsler lurer på veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg frem, og kapersen mister sin kraft. For mennesket går til sin evige bolig; de som skal gråte, er alt på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden, og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den. Alt er tomhet, sier Forkynneren. Ja, alt er bare tomhet.

Responsoriesalme

Sal 90 (89)

Omkved: Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
Vend tilbake menneskebarn.
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen igår og som en nattevakt.

Du skyller dem bort som en drøm om morgenen,
de er som det groende gress.
Det gror og blomstrer en morgen,
innen aftenen er det visnet og tørt.

Lær oss å telle våre dager for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye? Ha miskunn med ditt folk.
Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.

La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
styrk våre henders gjerning.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,44b–45

På den tid var alle i undring over alt Jesus gjorde. Da sa han til disiplene: «Merk dere vel det jeg nå sier: Snart skal Menneskesønnen overgis i menneskers hender.» Men dette skjønte de ikke noe av, - det var tilslørt for dem, så de ikke skulle få tak i hva han mente. Og de våget heller ikke stille ham noen spørsmål om det.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi lever i nuet og har håp for fremtiden. La oss derfor fremlegge våre bønner for Gud:

L: For kristen tenkning og meditasjon,
at den må gjøre også Kristi lidelse forståelig for oss.

L: For ungdommene i deres søken etter utdannelse og yrke.

L: For dem som sliter med denne tidsalders vanskeligheter,
at de må glede seg ved frelseshåpet.

L: Om at vi i måten vi innretter livet vårt på
må gi både faste og fest tjenlig plass.

Allmektige, evige Gud,
du som sendte Jesus Kristus for å frelse oss,
bevar i oss håpet og gleden
også når vi opplever smerte.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.