26. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 1,6–22

En dag hendte det at Guds sønner kom og trådte frem for Herren; blant dem var også Satan. «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan. Da sa Herren til Satan: «La du merke til min tjener Job? Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt.» Men Satan svarte Herren: «Det er vel ikke for ingenting Job frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til, så skal du se han forbanner deg like opp i ansiktet!» Da sa Herren til Satan: «Alt det han har, er i din makt. Men ham selv får du ikke legge hånd på.» Så gikk Satan bort fra Herren.

En dag mens Jobs sønner og døtre satt til bords hjemme hos den eldste broren, kom det et bud til Job og sa: «Best som oksene gikk for plogen, og eselhoppene beitet like ved, kom noen sabeere og tok dem, og guttene hugg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.»

Mens han ennå talte, kom en annen og sa: «Guds ild fór ned fra himmelen, traff både sauene og guttene og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.»

Mens han ennå talte, kom den tredje og sa: «Det kom en hel hop kaldeere, som delte seg i tre flokker, kastet seg over kamelene og tok dem. Guttene hugg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.»

Mens han ennå talte, kom den fjerde og sa: «Dine sønner og døtre satt til bords hjemme hos den eldste broren. Da kom det med ett en sterk storm borte fra ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset så det falt sammen over de unge og drepte dem. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne si fra til deg.»

Da reiste Job seg, rev i stykker kappen sin og klippet av seg håret. Så kastet han seg til jorden og sa:

«Naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet!»

Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud.

Responsoriesalme

Sal 17 (16)

Omkved: Herre, lytt til meg og hør hva jeg sier.

Hør, rettferds Gud, og lytt til mitt rop,
vend øret til min bønn
fra leber uten svik.

La meg frikjennes ved din dom,
dine øyne skuer
det som er rett.

Du gransker mitt hjerte,
gjester meg om natten,
du prøver meg uten å finne svik.

Her er jeg og roper til deg,
min Gud, du svarer meg.
Lytt til meg og hør hva jeg sier.

Vis din miskunn i underfull gjerning,
du frelse og tilflukt
når fienden reiser seg mot meg.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,46–50

På den tid begynte disiplene å undres på hvem som vel var den største blant dem. Men da Jesus så hva de gikk og tenkte på, tok han et lite barn ved hånden og stilte det ved siden av seg, og sa til dem: «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle - det er han som er stor.»

Johannes sa: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, men vi prøvde å hindre ham i det, siden han ikke fulgte deg sammen med oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre. For den som ikke er mot dere, er med dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har lovet å frelse sitt folk og føre oss hjem til seg. La oss be om nåde til å holde ut i de prøvelser og fristelser som vi møter på:

L: For alle som står sammen i kampen mot det onde,
at vi også må stå sammen i håpet om evig liv.

L: For samfunnets ledere og andre ansvarlige,
at de må verge og hjelpe de små iblant oss.

L: For dem som er rammet av katastrofer,
at deres lidelse ikke må ta fra dem håpet
om den evige frelse fra Gud.

L: For arbeidet som her drives blant barn,
at det må vitne om at vi i barna møter Jesus selv.

Himmelske Far,
naken kom vi fra mors liv,
naken vender vi tilbake.
Du gav og du tok, hør våre bønner.
Ditt navn være lovet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.