26. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Sak 8,20–23

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer, og folket i den ene byen skal gå til den andre og si: «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, hærskarenes Gud! Også jeg vil gå med!» Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal ti menn av alle tungemål og folk gripe fatt i kappefliken til én jødisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

Responsoriesalme

Sal 87 (86)

Omkved: Herren vår Gud er med oss.

Den by han har grunnlagt på det hellige fjell,
har Herren kjær.
Det er Sion han har kjær
fremfor alle Jakobs boliger.

Herlige ting er sagt om deg,
du Guds egen by.
Egypt og Babel nevner jeg
blant dem som kjenner meg.

Noen er født i Egypt, andre i fremmed land,
men Sion skal kalles mor.
Der hører alle hjemme.
Den Høyeste har den i sitt vern.

Herren fører inn i manntall
hvor enhver er født.
Og de synger og danser og sier:
Vi hører hjemme i deg.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,51–56

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas bort fra denne verden, styrte han uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i forveien med bud; og de gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og fortære dem?» Men han vendte seg til dem og satte dem i rette. Så fortsatte de til en annen by.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi blir alle møtt av motgang og uvennskap. La oss be om hjelp til å bære vanskelighetene på kristent vis:

L: For alle Kirkens forkynnere av Evangeliet
når det blir lagt hindringer i veien for dem,
at de ikke må ty til ukristelig maktbruk.

L: For dem som har ansvaret for å skape fred
i Jerusalem og i landet omkring.

L: For dem som er så hardt rammet av det som er ondt,
at de har mistet livets store gave av syne,
om hjelp fra Kristus som gikk i døden for oss.

L: For alle hos oss som har det vondt,
om hjelp til å klage sin nød innfor Gud.

Himmelske Far,
du som tok din Sønn opp til himmelen,
bevar i oss håpet om det himmelske Jerusalem.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.