26. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Neh 2,1–8

I det tyvende året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden nisan at vinen ble satt frem for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg stod foran kongen. Men nå sa han til meg: «Hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg.» Da ble jeg meget redd og sa til kongen: «Kongen leve evig! Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt, ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte: «Hva er det du ønsker?» Da bad jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen: «Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og gav meg lov til å reise.

Så sa jeg til kongen: «Hvis kongen går med på det, så la meg få brev med til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i.» Og kongen gav meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg.

Responsoriesalme

Sal 137 (136)

Omkved: Ved Babylons floder lengtet vi mot Sion.

Ved Babylons floder satt vi og gråt,
mens vi tenkte på Sion.
I piletrærne langs elven
hengte vi våre harper.

De som hadde tatt oss til fange,
ba oss om å synge.
De som hadde ført oss bort,
ville høre Sions sanger.

Hvordan kan vi synge Herrens sanger
i et fremmed land?
Glemmer jeg deg, Jerusalem,
da visne min høyre hånd.

Min tunge kleber fast til ganen
om jeg slutter å tenke på deg,
om jeg ikke setter Jerusalem
over mitt høyeste gode.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har funnet meg i å tape alt, å anse det for skrap, for å vinne Kristus og bli å finne i ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,57–62

På den tid var Jesus og disiplene på vei til Jerusalem. Da var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!» Men Jesus svarte ham: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Men til en annen sa han: «Følg meg.» Han svarte: «La meg først gå og begrave min far.» Jesus sa da: «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!» Der var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus kaller oss til etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: For alle som strever med kall
til å følge de evangeliske råd,
om visdom og forstand,
kraft og styrke til å velge rett.

L: For våre borgerlige myndigheter,
at de må gi de troende den beskyttelse og støtte
som er til nytte i deres søken etter å dyrke Gud.

L: Om hjelp i nød og ulykker
til fortsatt å bekjenne Guds storhet og godhet.

L: For ordenssøstrene (og -brødrene) her hos oss,
at de må vitne om Kristi rike og hans kjærlighet.

Himmelske Far,
du vil at vi skal søke deg.
Hjelp oss aldri å gi opp i denne søken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.