26. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 9,1–12.14–16

Job tok til orde og sa: Ja visst, jeg vet det er som dere sier: Hvordan kan mennesket ha rett mot Gud? Ønsker det å føre sak mot ham, kan det ikke svare på ett av tusen klagemål. Dyp er hans visdom og veldig hans styrke. Hvem trosset ham og slapp vel ifra det? Han flytter fjellene før de vet av det, og velter dem i sin vrede. Han rister jorden ut av stilling, så søylene under den skjelver. Han sier til solen at den ikke skal skinne, og stenger for stjernene med segl. Alene spente han himmelen ut og skrider frem over havets bølger. Han skapte Bjørnen og Orion, Syvstjernen og sydhimmelens kamre. Ja, storverk gjør han, som ingen kan granske, og under som ingen kan telle. Når han går forbi meg, ser jeg ham ikke; han farer forbi, og jeg merker det ikke. Hvem kan hindre ham når han griper sitt bytte? Hvem kan si til ham: «Hva er det du gjør?» Hvordan skulle jeg kunne svare og velge mine ord når jeg taler med ham? Jeg kunne ikke svare om jeg hadde rett, men måtte be min dommer om nåde. Og gav han meg svar når jeg ropte, kunne jeg tro at han ville høre meg?

Responsoriesalme

Sal 88 (87)

Omkved: Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud.

Herre, jeg kaller på deg hele dagen.
Jeg rekker hendene opp mot deg.
Tales det om din kjærlighet i graven?
Skyggene, priser de deg?

Kjennes dine undergjerninger
blant de døde,
din rettferdighet
i glemselens land?

Men jeg roper til deg Herre,
om morgenen hører du min bønn.
Hvorfor støter du meg bort,
hvorfor skjuler du ditt ansikt?

Evangelievers

Halleluja. Jeg har funnet meg i å tape alt, å anse det for skrap, for å vinne Kristus og bli å finne i ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,57–62

På den tid var Jesus og disiplene på vei til Jerusalem. Da var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!» Men Jesus svarte ham: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Men til en annen sa han: «Følg meg.» Han svarte: «La meg først gå og begrave min far.» Jesus sa da: «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!» Der var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus kaller oss til etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: For alle som strever med kall
til å følge de evangeliske råd,
om visdom og forstand,
kraft og styrke til å velge rett.

L: For våre borgerlige myndigheter,
at de må gi de troende den beskyttelse og støtte
som er til nytte i deres søken etter å dyrke Gud.

L: Om hjelp i nød og ulykker
til fortsatt å bekjenne Guds storhet og godhet.

L: For ordenssøstrene (og -brødrene) her hos oss,
at de må vitne om Kristi rike og hans kjærlighet.

Himmelske Far,
du vil at vi skal søke deg.
Hjelp oss aldri å gi opp i denne søken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag