26. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Job 19,21–27

Job tok til orde og sa til dem som klandret ham: Vær milde og barmhjertige, venner! Guds hånd har rørt ved meg. Hvorfor jager dere meg likesom Gud gjør, og blir ikke mette av mitt kjøtt? Gid mine ord kunne skrives og prentes i en bok, ja, risses inn i fjellet for alltid med jerngriffel og med bly! Men jeg vet at min gjenløser lever; som den siste skal han stå frem på støvet. Og når min hud er ødelagt, og mitt legeme er gått til grunne, da skal jeg skue Gud. Med egne øyne skal jeg se ham, jeg selv og ikke en fremmed. - Å, mine nyrer tæres bort i meg!

Responsoriesalme

Sal 27 (26)

Omkved: Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.

Herre, hør mitt rop.
Vær meg nådig og gi meg svar.
Mitt hjerte taler til deg.
Mine øyne søker ditt åsyn.

Skjul ikke ditt åsyn for meg,
støt ikke i vrede din tjener bort.
Du er min hjelp.
Slipp meg ikke, min Gud.

Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham.
Stå fast i ditt hjerte,
ha tillit til Gud.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,1–12

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: 'Guds rike står for døren!' Men kommer dere til en by hvor folk ikke vil vite av dere, så gå ut på gaten og rop: 'Selv støvet her fra byen skal dere få beholde - vi stryker det av våre føtter! Men vit allikevel at Guds rike står for døren!' Og det sier jeg dere: Når Dagen kommer, skal selv folket i Sodoma slippe lettere enn den byen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus utpekte og sendte ut ikke bare de tolv apostler, men også sytti andre. La oss be om nåde til å være tro mot kallet fra ham, hver i vår stand og stilling:

L: For prestene som skal være biskopenes medarbeidere,
om lydighet overfor prestekallet fra Kristus.

L: For det borgerlige samfunns ledere,
at de må respektere Kirkens tjenere i deres gjøremål.

L: For alle som av sorg og smerte
er utslitt og nedbrutt.

L: For diakoner, lektorer,
kateketer og andre forkynnere
som virker i Kirken på dette sted.

Himmelske Far,
du som av Job ble kalt gjenløseren som lever.
Gi at vi i vårt liv og vår tjeneste
lik ham alltid må sette vår lit til deg,
den siste som skal stå frem på jorden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.