26. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Bar 1,15–22

Herren vår Gud er rettferdig, men vi må i dag rødme av skam, hver mann i Juda og Jerusalems innbyggere, våre konger og våre fyrster, våre prester og våre profeter, våre fedre, fordi vi har syndet mot Herren. Vi har vært ulydige mot ham og ikke lyttet til Herren vår Guds røst, så vi kunne vandre efter de bud han hadde gitt oss.

Fra den dag Herren førte våre fedre ut av Egypt og til denne dag har vi vært ulydige mot Herren vår Gud og opprørske, så vi ikke lyttet til hans røst. Derfor er vi blitt rammet av de ulykker og den forbannelse som Herren bød sin tjener Moses kunngjøre på den dag da han førte våre fedre ut av Egypt for å gi oss et land som flyter med melk og honning, slik det sees ennå i dag. Vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, til tross for alt han talte ved de profeter han sendte til oss. Enhver fulgte sitt onde hjertes lyst og gikk for å tjene andre guder; vi gjorde det som var ondt i Herren vår Guds øyne.

Responsoriesalme

Sal 79 (78)

Omkved: Herre, gi ditt navn ære, kom oss til hjelp.

Herre, fremmede har trengt inn i ditt land,
gjort ditt hellige tempel urent,
lagt Jerusalem i ruiner.

De har gitt dine tjenere over
til føde for himmelens fugler,
dine fromme til føde for ville dyr.

De har latt blod flyte som vann i Jerusalem,
og det var ingen til å begrave.

Vi er blitt til spott for våre granner,
til hån for folk omkring oss.

Herre, skal din vrede vare for alltid,
skal din nidkjærhet brenne som ild.

Herre tilregn oss ikke fedrenes synder.
Skynd deg, vis oss din miskunn.

Gi ditt navn ære, og hjelp oss, Gud vår frelser.
For ditt navns skyld utslett vår synd.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,13–16

På den tid sa Jesus: «Ve deg, Korazin! ve deg, Betsaida! for om de undergjerninger som dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og sittet i sekk og aske. Og på Dommens Dag skal det ikke gå Tyros og Sidon så ille som dere. Og du, Kafarnaum - så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! - Den som lytter til dere, lytter til meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster også den som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus har gitt biskopene og deres medtjenere, likesom apostlene og de sytti han sendte ut, makt og utrustning til å opptre i hans sted. La oss be om hjelp i dette oppdrag:

L: For alle som taler i Kristi navn
og opptrer i hans person,
at de selv må være kledd i ydmykhet.

L: For statens og samfunnets ledere,
om at de må høre og ta imot Guds kall.

L: For alle som gjennom ulydighet mot Gud
har kalt ulykke ned over seg selv,
om barmhjertighet nå og på den ytterste dag.

L: At vi må frykte og elske Gud,
han som er hellig og allmektig.

Barmhjertige Gud,
du som kaller til omvendelse,
gi Evangeliets tjenere selv å være
gode bilder på ekte omvendelse til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.