27. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Jona 1,1–2,1.11

Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai, og det lød så: «Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der!» Men Jona gjorde seg klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han drog ned til Joppe og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren.

Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde og ropte på hver sin gud, og for å lette skipet kastet de lasten som var ombord, på sjøen. Jona var gått ned i skipet og lå og sov fast. Skipsføreren gikk da til ham og sa: «Hvordan kan du ligge og sove så godt? Stå opp og rop til din gud! Kanskje guden vil komme oss i hu, så vi ikke går under.» Og sjømennene sa til hverandre: «Kom, la oss kaste lodd, så vi får vite hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss!» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham: «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss! Hva ærend er du ute i, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket folk hører du til?» Han svarte: «Jeg er hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som har skapt havet og fastlandet.»

Da ble sjømennene grepet av en stor redsel og sa til ham: «Hva er det du har gjort?» For de visste at han hadde rømt fra Herren; det hadde han fortalt dem. «Hva skal vi gjøre med deg,» sa de, «så havet kan legge seg?» For havet ble mer og mer opprørt. Han svarte: «Ta og kast meg i havet, så skal det stilne! For jeg vet at det er for min skyld den sterke stormen er kommet over dere.»

Sjømennene prøvde å ro tilbake til land, men de greide det ikke. For sjøen slo sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren: «Å, Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du vil.» Så tok de Jona og kastet ham på sjøen. Da holdt havet opp å rase, og folkene ble grepet av stor frykt for Herren. De ofret slaktoffer til Herren og gav løfter. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona; og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på land.

Responsoriesalme

Jona 2,3–5.8

Omkved: Levende førte du meg opp av graven, Herre.

Jeg kalte på Herren i min nød,
og han bønnhørte meg.
Jeg ropte fra dødsrikets dyp,
og du hørte min røst.

Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmen omgav meg.
Dine brenninger og bølger slo alle over meg.
Jeg tenkte: Jeg er støtt bort fra deg.
Aldri mer skal jeg se ditt hellige tempel.

Da min sjel var kraftløs,
kom jeg Herren i hu,
og min bønn nådde opp til deg,
til ditt hellige tempel.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,25–37

På den tid var det en lovkyndig som ville sette ham på prøve; han kom frem og spurte: «Mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Jesus sa: «Hva står skrevet i Loven? Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hug, og din neste som deg selv.» Jesus sa da: «Du svarte rett. Gjør dette, så vinner du livet.» Men den annen ville ikke gi tapt og spurte: «Men hvem er så min neste?» Da tok Jesus til orde og sa:

«En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko og falt i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham til sist ligge halvdød igjen. Nå falt det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk forbi. Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. Og dagen efter tok han frem to denarer som han gav til verten og sa: 'Sørg vel for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.' Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en 'neste' for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Han som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Så gå du bort og gjør som han!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ifølge apostelen Paulus finnes det bare ett Evangelium. La oss be Herren i sin miskunn gi oss å være tro mot dette budskap i gode og onde dager:

L: For alle høye tjenere i Kirken,
at deres oppdrag aldri må fortrenge omsorgen for de lidende.

L: For dem som har ansvaret for å skape et trygt samfunn,
at de må utføre sin gjerning som en tjeneste for Kristus.

L: For alle som er rammet av overfall og andre ulykker,
eller som selv har rammet andre med noe vondt.

L: Om at vi må bli preget av den barmhjertige samaritans forbilde.

Himmelske Far,
du som gjennom din Sønns virke
har lært oss hvem som er vår neste,
hjelp oss å elske vår neste slik din Sønn gjorde.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.