27. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Jona 3,1–10

Herrens ord kom til Jona for annen gang, og det lød så: «Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg!» Jona stod opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: «Om førti dager skal Ninive legges i grus!»

Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Ninive for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet.

Efter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Ninive: «Hverken mennesker eller dyr, hverken storfe eller småfe skal spise noe; de skal ikke gå på beite og ikke drikke vann. Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne.» De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet.

Responsoriesalme

Sal 130 (129)

Omkved: Om du gjemte på misgjerninger, Herre, hvem kunne da bli stående?

Fra dypet kaller jeg på deg, Herre;
Herre, hør min røst.
Gjør ditt øre lydhørt
for mitt tryglende rop.

Om du gjemte på misgjerning, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen,
så vi med ærefrykt kan tjene deg.

For hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.
Og han skal forløse Israel
fra all dets syndeskyld.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,38–42

På den tid kom Jesus til en landsby, hvor en kvinne som het Marta mottok ham i sitt hjem. Hun hadde en søster som het Maria; og hun satte seg ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Marta derimot var fullt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Til sist stanset hun opp og sa: «Herre, er du likeglad med at min søster lar meg gå her og streve helt alene? Si til henne at hun skal komme og hjelpe meg!» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta, du maser og strever med så meget, mens så lite, ja bare ett, er nødvendig. Maria har valgt den beste del; så skal den ikke tas fra henne.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud kaller alle mennesker til omvendelse, og enhver som omvender seg, til en utvalgt oppgave i Kirken. La oss be om troskap mot vår oppgave:

L: For ordenssøstrene og -brødrene,
så vel de apostoliske som de kontemplative,
om troskap i eget kall og åpenhet for Guds mange veier.

L: Om botferdighet og sann omvendelse,
også blant dem med makt i samfunnet.

L: For den som er rammet av egen synd,
at han må finne botens vei og velge den.

L: Om at gudstjenesten der Kristus taler til oss,
sammen med meditasjon og tilbedelse
må være sentrum i vår menighet (vårt fellesskap).

Barmhjertige Gud,
du som gjennom din Sønn skjenker oss evig liv,
gi at vi i vår streben etter å gjøre det rette
aldri må glemme det ene nødvendige.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.