27. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Jona 4,1–11

Jona var meget skuffet, og han ble harm. Han bad til Herren: «Å, Herre! Var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemland! Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. Men nå, Herre, ta mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve.» Men Herren svarte: «Har du grunn til å være harm?» Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en ricinusbusk vokse opp over Jona og kaste skygge over hans hode for å fri ham fra hans mismot. Jona hadde stor glede av ricinusbusken. Men ved daggry neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk ricinusbusken så den visnet. Da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hodet så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa: «Jeg vil heller dø enn leve.» Men Gud sa til Jona: «Har du grunn til å være harm over ricinusbusken?» Han svarte: «Ja, jeg har så god grunn til å være harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren: «Du er bedrøvet over ricinusbusken, som du ikke har hatt noe strev med og ikke fått til å vokse, som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg være mer bedrøvet over storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr?»

Responsoriesalme

Sal 86 (85)

Omkved: Herre, du er ømhets og miskunns Gud.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre,
hele dagen kaller jeg på deg.
Gi din tjener glede,
til deg, Herre, løfter jeg mitt hjerte.

Herre, du er tilgivelse og godhet,
full av miskunn for alle som søker deg.
Herre, hør min bønn,
lytt til min tryglende klage.

Folkene skal komme for å hylde deg,
Herre, og prise ditt navn.
For du, Herre, er stor og veldig i gjerning,
du alene er Gud.

Evangelievers

Halleluja. Den ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» Halleluja.

Evangelium

Luk 11,1–4

En dag var Jesus et sted og bad. Og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler det!» Han sa da: «Når dere ber, skal dere si:

Far!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike!

Gi oss hver dag vårt daglige brød.

Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir alle som er skyldige overfor oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus lærte sine disipler å be. La oss be om bønnens ånd:

L: For alle Kirkens tjenere,
uansett hvilket embete eller kall de er gitt,
om at all tjeneste må gjennomtrenges av bønn.

L: For lederne i samfunnet,
at de må ledsage sin gjerning med bønn.

L: For oss i møte med ulykker,
at vi må preges av Guds kjærlige omsorg.

L: For de forskjellige grupperinger hos oss,
at de må respektere hverandres kall
og forenes i bønnens fellesskap.

Fader vår,
du som er i himmelen,
ta imot våre bønner,
og la oss bli preget av din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.