27. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.4.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Mal 3,13–4,2a

Dere taler hårde ord mot meg, sier Herren. Og likevel spør dere: «Hva er det vi har sagt mot deg?» Dere sier: «Det er fåfengt å dyrke Gud. Hvilken vinning har det gitt oss at vi rettet oss efter det han har fastsatt, og gikk i botsdrakt for Herren, Allhærs Gud? Men nå vil vi prise de frekke lykkelige, for de gjør det onde, men det går dem godt, de frister Gud og slipper likevel unna.» De som frykter Herren, talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn.

Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og gudløse, på dem som dyrker Gud, og dem som ikke dyrker ham. Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så hverken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol rinne med legedom under sine vinger.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Salig den som setter sin lit til Herren.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei.
Som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov.

Han er lik et tre plantet nær rennende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør,
det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud;
de er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men de ugudeliges vei fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,5–13

På den tid sa Jesus til disiplene: «Sett at en av dere midt på natten går til en venn og sier: 'Kjære deg, lån meg tre brød, for en venn av meg er kommet langveisfra, og jeg har ingen ting å by ham.' Men han der inne svarer og sier: 'Ikke forstyrr meg, slåen er satt for døren, og både barna og jeg har lagt oss, jeg kan umulig stå opp og finne frem noe til deg nå.' Men da sier jeg dere, at selv om han ikke for vennskaps skyld står opp og gir den annen det han ber om, så gjør han det iallfall fordi han er så pågående - og gir ham alt han trenger.

Så jeg sier dere, be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For enhver som ber, skal få, den søkende skal finne, og den som banker, ham skal det bli lukket opp for. Sett at en av dere har en sønn, som ber sin far om fisk, - ville vel noen gi ham en slange i stedet? Eller en skorpion, dersom han ber om et egg? Onde som dere er, vet dere altså allikevel å gi deres barn gode gaver. Men hvor meget vissere er det da ikke, at deres himmelske Far vil gi sin hellige Ånd til dem som ber ham?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Faderen gir Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham om det. La oss med tro og gudsfrykt vende oss til ham i bønn:

L: For alle i Kirken som har et særskilt bønnens kall,
om tro og utholdenhet.

L: For dem som er gitt omsorgsansvar i samfunnet,
om kristen imøtekommenhet, under Åndens ledelse.

L: For alle som lider fordi de ikke søker Guds bistand,
om hjelp til å søke ham med tro og gudsfrykt.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi aldri må tape utholdenheten i bønn.

Himmelske Far,
du har lovet Den Hellige Ånd til den som ber deg.
På dine løfter kommer vi til deg
og ber om din Ånds bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.