28. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 5,1–6

Brødre, til et liv i frihet er det Kristus har frigjort oss. Stå da fast, og la dere ikke på ny binde under trelleåket!

Jeg, Paulus, taler nå - og dere kan ta mitt ord for at om dere lar dere omskjære, da er Kristus dere ikke til det minste gagn mer. Og igjen vil jeg advare hver og en som lar seg omskjære, om at da er han forpliktet til å overholde hele Loven. Dere er kommet bort fra Kristus og falt ut av nåden, alle dere som søker å bli rettferdiggjort ved Loven. For om vi andre håper å bli rettferdiggjort, så er det gjennom Ånden og i kraft av troen vi venter det. For livet i Kristus Jesus har nemlig hverken omskjærelse eller uomskårethet noen betydning, men alene troen virksom i kjærlighet.

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: La din kjærlighet komme over meg, Herre.

La din kjærlighet komme over meg, Herre,
din frelse som du har lovet.
Ta ikke sannhetens ord fra min munn, for jeg håper på ditt ord,
så vil jeg evig og alltid holde din lov.

La meg ferdes på åpent land,
for jeg søker din vilje.
Jeg har min glede i dine bud som jeg elsker,
og jeg grunner på din viljes lov.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,37–41

På den tid kom en fariseer og bød Jesus til middag, og Jesus gikk med og satte seg til bords. Fariseeren ble forbauset over at han ikke begynte med å rense seg før måltidet. Men Herren sa til ham:

«Ja, dere fariseere, dere vasker det ytre av kopper og kar, mens deres eget indre er fullt av ondskap og begjær! Uvettige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har han ikke også skapt det indre? Gi heller hva dere eier bort i almisser, så blir allting rent for dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Vi står alltid i fare for å vektlegge feil ting. La oss be om visdom og hjelp til god innsikt og riktig prioritering:

L: At sjelesørgerne må få nåde
til å hjelpe den enkelte med å følge Guds veier.

L: At statsmaktene må vise respekt for naturretten.

L: For alle som lider
fordi de ikke har innsett troens vei.

L: For praktiseringen av skikk og bruk i hjem og menighet,
at våre ytre normer og sedvaner
må fremme kjærligheten og respekten oss mennesker imellom
og vår alles kjærlighet til Gud.

Barmhjertige Gud,
du som åpenbarer din rettferdighet fra himmelen,
vi ber deg se i nåde til oss
i vår streben etter å nærme oss deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.