28. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 5,18–25

Brødre, hvis dere lar dere lede av Ånden, da er dere ikke under Loven. Og hva den syndige naturs verk er, det er klart nok: Et vanhellig liv, utukt og utsvevelser, avgudsdyrkelse og magi, hat, fiendskap og nag, uvennskap og intriger, splid, misunnelse og partivesen, drikk, svir og annet av samme slags, - og her minner jeg på ny om hva jeg alt før har sagt, at de som gir seg av med slikt, de skal ikke få del i Guds rike. Men Åndens frukter, det er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet og trofasthet, mildhet og selvbeherskelse, - og mot den slags ting er der ingen Lov. Men de som hører Kristus Jesus til, de har korsfestet sin syndige natur sammen med alle dens slette lidenskaper og tilbøyeligheter. Siden vi da har fått vårt liv i kraft av Ånden, la oss også ledes av Ånden i vår ferd.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Den som følger deg, Herre, han har det lys som fører ham til livet.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag, men har sin lyst i Herrens lov
og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør
det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud,
de er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,42–46

På den tid sa Jesus: «Ve dere fariseere; dere gir tiende av mynte og rute og hver eneste liten grønnsak, men rettferdigheten og kjærligheten til Gud, dem går dere utenom. Men det er dette som først skulle praktiseres, uten at dermed det andre ble glemt. Så ve dere fariseere! for dere liker å få hedersplassen i synagogen og motta folks hilsener på gaten, - ve dere! for dere ligner graver som ikke er avmerket, og som en går hen over uten å vite det!» Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Men han svarte: «Ja, ve over dere også, dere lovkyndige, for dere legger byrder på folk som de ikke kan bære, og selv tar dere ikke i dem med en finger.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Åndens frukter, det er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet og trofasthet, mildhet og selvbeherskelse.» La oss be om å motta Åndens frukter rikelig:

L: For alle med høy posisjon i Kirken,
at de må la seg prege av ekte kristen ydmykhet.

L: For dem som er ansvarlige for fred og rettferdighet,
at de må huske at de skal svare overfor Gud.

L: For dem som kjenner seg rammet av Guds dom,
at de ikke må forherde seg.

L: For omgangen oss imellom,
at vi må la den preges av kjærlighet og respekt.

Himmelske Far,
du som har sendt oss Den Hellige Ånd,
gi oss Åndens frukter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.