28. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 3,21–30

Brødre, nå har Guds rettferd åpenbart seg, uavhengig av Loven. Både Loven og profetene vidner om den; det er den Guds rettferd som vinnes gjennom troen på Jesus Kristus, og som uten forskjell blir alle som tror til del. For alle har syndet og er uten del i Guds herlighet. Men som en gave av Guds godhet er de nå gjort rettferdige, fordi Jesus Kristus har kjøpt dem fri. Det er han Gud har gjort til redskap for forsoningen, i hans blod er den beseglet, og vi mottar den gjennom troen. Slik ville Gud vise sin rettferdighet; siden han i sitt store tålmod hadde båret over med fortidens synder, ville han i vår egen tid vise sin rettferd - både at han selv er rettferdig og at han rettferdiggjør den som står i troen på Jesus. Hva blir det da igjen å rose seg av? Ingenting; alt slikt er falt bort. Ved hvilken lov? Den som forlanger gjerninger? Nei, ved troens lov. For vi mener at mennesket rettferdiggjøres ved troen, uten hensyn til Lovens overholdelse. Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningenes? Jo, det er han; like visst som at der er bare én Gud; og han rettferdiggjør de omskårne i kraft av troen såvel som de uomskårne gjennom troen.

Responsoriesalme

Sal 130 (129)

Omkved: Hos Herren er barmhjertighet, og hos ham er forløsningens fylde.

Fra dypet kaller jeg på deg, Herre,
Herre, hør min røst.
Gjør ditt øre lydhørt
for mitt tryglende rop.

Om du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående.
Men hos deg er tilgivelsen,
så vi med ærefrykt skal tjene deg.

Jeg setter min lit til Herren,
min sjel håper på hans ord.
Min sjel lengter efter Herren
mer enn vokteren lengter efter morgenrøden.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,47–54

På den tid sa Jesus: «Ve dere, som bygger gravmæler for profetene, - de samme som deres forfedre slo ihjel. Og selv er dere vidner på hva deres fedre gjorde, og samtykker i det, - for de slo ihjel, og dere reiser minnesmerkene! Derfor har også Guds Visdom sagt: Jeg vil sende dem profeter og sendebud, og noen av dem kommer de til å forfølge og slå ihjel, - slik at alt det blod av profeter som er blitt utgydt fra verdens skapelse av, fra Abels blod til blodet av Sakaria (han som de drepte mellom alteret og helligdommen), det skal dette folk bli trukket til ansvar for. Ja, vårt eget slektledd skal svare for det! - Ve dere lovkyndige, som har gjemt bort kunnskapens nøkkel! Selv er dere ikke gått inn, og de som var på vei til å gå inn, dem har dere hindret i det.»

Og da han gikk ut derfra, var de lovkyndige og fariseerne fulle av raseri mot ham og falt over ham med alle mulige spørsmål for å få ham til å si noe de kunne felle ham på.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Alle gjerninger, også de onde, får konsekvenser. La oss be om nåde til å leve rett:

L: For alle forkynnere av Evangeliet,
at de må forkynne rett om troen og gjerningene.

L: For rettferdighetens håndhevere,
at de må skape respekt for det som er rett.

L: For dem som er rammet hardt av syndens smerte,
at de må øyne håp om redning.

L: For bruken av skriftemålet,
at Guds lov må virke iblant oss.

Himmelske Far, gode Gud,
du som åpenbarer din rettferdighet
som er større enn loven i Den gamle pakt,
gi oss del i denne himmelske rettferdighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.