28. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 4,1–8

Brødre, hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Jo: Er det så at Abraham ble rettferdiggjort på grunn av sine gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men i Guds øyne har han ikke det. For hva sier ikke Skriften: «Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til gode som rettferdighet.» Den som utfører et verk, han får ikke sin lønn som noen nåde, men som noe han har rett til. Men den som ikke har noe verk å vise for seg, men bare tror på ham som gjør den ugudelige rettferdig, han blir rettferdiggjort gjennom sin tro. Det er som David sier, når han priser lykkelig den mann som Gud regner rettferdig uten noen gjerninger: «Lykkelige er de hvis onde gjerninger er tilgitt, hvis synder er dekket til; lykkelig er den mann som Herren ikke tilregner synd.»

Responsoriesalme

Sal 31 (32)

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt,
hvis synd er tilgitt.
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren,
som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd,
og ikke skjult mine feilgrep for deg.
Jeg sa: «Jeg vil gå til Herren
og bekjenne min synd.»

Og du, Herre, har utslettet min skyld,
du har tilgitt min synd.
Gled dere i Herren, rop av fryd.
Oppriktige av hjerte, bryt ut i jubelsang.

Evangelievers

Halleluja. Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,1–7

En gang det var samlet folk i tusenvis - der var slike mengder at de var nær ved å trå hverandre ned - begynte Jesus å tale. Og først vendte han seg til disiplene:

«Ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, - hykleriet! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Derfor skal også det dere har sagt i mørket, bli hørt i dagslys, og det dere har hvisket i øret på folk bak lukkede dører, det skal bli forkynt ut over hustakene.»

«Og så sier jeg til dere, mine venner: Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men så ikke har makt til mer. Jeg skal si dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som ikke bare kan slå ihjel, men som efter døden har makt til å kaste en i Gehenna. Ja, jeg gjentar: Frykt ham! Blir kanskje ikke fem spurver solgt for et par øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Mer enn det: Han holder regnskap med hvert hår dere har på hodet! Så vær ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den Hellige Ånd vitner for oss at vi har del i Kristi arv. La oss vende oss til Kristus i bønn:

L: For alle i Kirken som kjemper for sannheten:
La oss påkalle ham som vet alt.

L: For dem som fører en hyklerisk politikk:
La oss påkalle ham som vi skal stå til regnskap for.

L: For dem som føler seg glemt av Gud:
La oss påkalle ham som vitnet
om at ingen ting er skjult som ikke skal bli kjent.

L: For alle på dette sted som har mottatt troens gave:
La oss påkalle Kristus som kom med denne gave.

Himmelske Far,
du som gir oss håp selv gjennom døden,
hør våre bønner og grunnfest oss i Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.