28. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.5.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 1,11–14

«I Kristus har vi fått vår arvelodd, slik som det forut var bestemt, ifølge hans plan som lar alt skje efter sin vilje, for å være hans herlighet til pris, vi, som alt forut hadde håpet på ham. - Og i ham er også dere som har lyttet til sannhetens Ord, til frelsens glade budskap, og som har trodd på det - i ham er dere blitt merket med Åndens innsegl, den hellige Løftets Ånd som er pantet på vår arv inntil vi ved vår befrielse tar den i eie, hans herlighet til lov og pris!»

Responsoriesalme

Sal 32 (33)

Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren.

Rettferdige juble i Herren,
oppriktige av hjerte syng hans pris.
Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.

For Herrens ord er sannhet.
Han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.
Herren skuer ned fra himmelen,
han ser alle menneskebarn.

Evangelievers

Halleluja. Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,1–7

En gang det var samlet folk i tusenvis - der var slike mengder at de var nær ved å trå hverandre ned - begynte Jesus å tale. Og først vendte han seg til disiplene:

«Ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, - hykleriet! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Derfor skal også det dere har sagt i mørket, bli hørt i dagslys, og det dere har hvisket i øret på folk bak lukkede dører, det skal bli forkynt ut over hustakene.»

«Og så sier jeg til dere, mine venner: Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men så ikke har makt til mer. Jeg skal si dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som ikke bare kan slå ihjel, men som efter døden har makt til å kaste en i Gehenna. Ja, jeg gjentar: Frykt ham! Blir kanskje ikke fem spurver solgt for et par øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Mer enn det: Han holder regnskap med hvert hår dere har på hodet! Så vær ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den Hellige Ånd vitner for oss at vi har del i Kristi arv. La oss vende oss til Kristus i bønn:

L: For alle i Kirken som kjemper for sannheten:
La oss påkalle ham som vet alt.

L: For dem som fører en hyklerisk politikk:
La oss påkalle ham som vi skal stå til regnskap for.

L: For dem som føler seg glemt av Gud:
La oss påkalle ham som vitnet
om at ingen ting er skjult som ikke skal bli kjent.

L: For alle på dette sted som har mottatt troens gave:
La oss påkalle Kristus som kom med denne gave.

Himmelske Far,
du som gir oss håp selv gjennom døden,
hør våre bønner og grunnfest oss i Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.