29. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.1.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 2,1–10

Brødre, dere var døde, drept av de synder og misgjerninger som dere levde i, da dere fulgte denne verdens strøm og adlød herskeren i luftens rike, den åndemakt som virker i de opprørske. Til dem hørte også vi, alle sammen, den gang vårt liv var bestemt av legemets instinkter, av våre egne ønsker og ideer, og vi som alle andre ved vår natur stod under Guds vrede. Men Gud er rik på miskunn, og om vi var døde på grunn av våre misgjerninger, gjorde han oss levende med Kristus, - så stor var hans kjærlighet til oss. - Ja, av nåde er dere frelst! - Men ikke bare oppvakte han oss fra de døde - han gav oss sete i himlene med og i Kristus Jesus, for å vise, for tid og evighet, hvor grenseløst rik hans godhet og hans nåde mot oss er, i Kristus Jesus. Ja, ved nåde er dere frelst, gjennom troen, - altså ikke ved egen hjelp, men ved en gave fra Gud: Ikke ved hva vi selv kan gjøre, for at ingen skal kunne rose seg selv. For vi er jo selv hans verk, skapt i Kristus Jesus for å gjøre de gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt til rette for oss.

Responsoriesalme

Sal 99 (100)

Omkved: Vi er hans folk, den hjord han vokter

Juble for Herren, all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud,
han har skapt oss og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Gå til hans porter med takk,
inn i hans forgård med lovsang.
La oss prise Herren
og love hans navn.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig.
Hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,13–21

På den tid sa en i mengden til Jesus: «Mester, si til min bror at han skal la meg få min del av arven vår.» Men han svarte: «Min venn, ingen har satt meg til å være dommer eller skifterett for dere.» Og så sa han til dem: «Se opp for havesyke, ta dere i vare for den; for ingen mann er trygg på sitt liv, selv om han er aldri så rik.» Dermed fortalte han dem en lignelse: «Det var en gang en rik mann som hadde fått en veldig avling. Da tenkte han ved seg selv: 'Hva skal jeg gjøre, jeg har ikke plass til en slik avling? Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned forrådshusene og bygger dem større, og så lagrer jeg både kornet og alt jeg ellers eier. Og så kan jeg si til meg selv: Nå har du reserver for mange år, nå kan du ta det med ro, spise, drikke og ha det godt.' Men så sier Gud til ham: 'Du vettløse mann! I natt kreves ditt liv av deg. Hvem skal så ha det du har samlet sammen?' - Slik går det den som samler rikdommer til seg selv, og ikke har noen rikdom hos Gud.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! «Vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus for å gjøre de gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt til rette for oss.» La oss be om nåde til å handle med rett holdning og rett tro:

L: For alle som former Kirkens virksomhet,
at de må preges av Jesu budskap
om hvorfor han kom til oss.

L: For dem som forvalter ytre verdier,
at de alltid må være seg bevisst
at slike verdier aldri i seg selv skal være et mål,
men kun et middel for det gode.

L: For dem som lider fordi ressurser er uriktig fordelt.

L: For oss kristne her på dette sted,
at fremtidshåpet må være Guds løfter og ikke egne penger.

Allmektige Gud,
underveis til det evige liv hos deg
har du satt oss til å forvalte jordens goder.
Gi at vi stadig mer blir preget av deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.