29. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 5,12b.15b.17–21

Brødre, synden kom inn i verden ved ett menneske, og med synden også døden. Og slik nådde døden alle mennesker, siden de alle syndet. Men om de mange måtte dø fordi den ene hadde falt, blir dette langt overgått av Guds nåde, av nådegaven fra det ene menneske Jesus Kristus, som blir alle andre til del i så rikt mål.

Og betydde ett eneste menneske og dets fall at døden fikk herredømmet, så skal langt mer de som mottar nåden og rettferdighetens rike gave, eie liv og herske takket være Jesus Kristus - ham alene.

Altså: Likesom én manns fall ble årsak til alle menneskers fordømmelse, på samme måte blir én manns rettferdiggjørende verk til liv og rettferdighet for alle mennesker. Det vil si, som de mange er blitt syndere fordi en enkelt mann var ulydig, slik skal også de mange bli rettferdige gjennom en enkelt manns lydighet.

For om synden økte, økte nåden så overveldende meget mer. Og som synden har utøvet sitt herredømme gjennom døden, slik skulle også nåden herske gjennom rettferdigheten, og føre oss til det evige liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 40 (39)

Omkved: Se, her kommer jeg, Herre, for å gjøre din vilje.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke.
Da sa jeg: Se, her kommer jeg.

I bokrullen står det skrevet om meg
at jeg skulle gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov
fra dypet av mitt hjerte.

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

La alle som søker deg,
gledes i deg,
og alle som elsker din frelse si:
Herren er stor.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,35–38

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Vær rede, stå fullt påkledd og med lampene tent - lik folk som venter sin herre hjem fra bryllupsfest, klar til å lukke opp så snart han kommer og banker på. Lykkelige de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Ja, jeg sier dere: Da tar han selv forkleet på, ber dem til bords og varter dem opp. Og om han kommer først i annen nattevakt, eller tredje, og likevel finner dem våkne, lykkelige er de da!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus Kristus har gjennom det han fortalte, gitt oss et bilde på hvordan vi skal forholde oss overfor hverandre. La oss be om nåde til ydmykhet og gjensidig respekt:

L: Om at vi som har fått et nytt felles håp,
må tjene hverandre som brødre og søstre.

L: At den enhet som Kristus skapte mellom jøder og andre,
må prege måten å omgås hverandre på i alminnelighet.

L: For dem som synes at Herren er langt borte,
at de må bli bevart i håpet om hans komme.

L: For Guds folk på dette sted,
at vi må være lik årvåkne tjenere
som venter på sin herre.

Himmelske Far, gode Gud,
du som har gitt oss syndere håp fra deg,
la vår livsvandring bli preget av dette håp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.