29. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 2,12–22

Brødre, glem ikke at dere en gang stod utenfor Kristus, var utelukket fra borgerskapet i Israel, uten del i paktene og Løftet; dere levde i en verden uten håp og uten Gud. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær - ved Kristi blod. For han er vår Fred, han som i sitt kjøtt og blod har gjort de to til ett, revet ned skillemuren, tilintetgjort fiendskapet: Han opphevet Loven med dens påbud og bestemmelser, for at de to skulle bli én, ny skapning i ham. Og slik stiftet han fred; ved korset forsonet han dem begge, nå forenet i ett legeme, med Gud; i sin egen person gjorde han fiendskapet til intet. Ja, dette var det glade budskap han bragte ved sitt komme: fred for dere som var langt borte og fred for dem som var nær, for at vi begge gjennom ham, forenet i én Ånd, skulle ha fri adgang til Faderen. Så er dere da ikke lenger fremmede eller utlendinger, men medborgere med de hellige og hører Guds eget husfolk til; apostler og profeter er den grunnvoll dere hviler på, men sluttstenen er Kristus Jesus selv. Han er den som holder hele bygningen sammen, så den reiser seg som et tempel, viet Gud i Herren. Og gjennom ham er også dere del av byggverket og ved Åndens virke med til å danne en bolig for Gud.

Responsoriesalme

Sal 85 (84)

Omkved: Guds tale er fred for hans folk, hans venner.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,35–38

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Vær rede, stå fullt påkledd og med lampene tent - lik folk som venter sin herre hjem fra bryllupsfest, klar til å lukke opp så snart han kommer og banker på. Lykkelige de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Ja, jeg sier dere: Da tar han selv forkleet på, ber dem til bords og varter dem opp. Og om han kommer først i annen nattevakt, eller tredje, og likevel finner dem våkne, lykkelige er de da!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus Kristus har gjennom det han fortalte, gitt oss et bilde på hvordan vi skal forholde oss overfor hverandre. La oss be om nåde til ydmykhet og gjensidig respekt:

L: Om at vi som har fått et nytt felles håp,
må tjene hverandre som brødre og søstre.

L: At den enhet som Kristus skapte mellom jøder og andre,
må prege måten å omgås hverandre på i alminnelighet.

L: For dem som synes at Herren er langt borte,
at de må bli bevart i håpet om hans komme.

L: For Guds folk på dette sted,
at vi må være lik årvåkne tjenere
som venter på sin herre.

Himmelske Far, gode Gud,
du som har gitt oss syndere håp fra deg,
la vår livsvandring bli preget av dette håp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.