29. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 3,14–21

Brødre, jeg bøyer mine knær for Faderen - for ham, efter hvem enhver som kalles «far», i himmelen eller på jorden, bærer sitt navn - og jeg ber ham om ut av sin herlighets rikdom å skjenke dere kraft ved sin Ånd, så deres indre kan bli styrket, Kristus feste bo i deres hjerter ved troen, og kjærligheten være den grunn dere er rotfestet i. Da skal dere bli i stand til fullt ut å forstå, sammen med alle de hellige, hva bredden, lengden, høyden og dybden er; til å lære å kjenne den Kristi kjærlighet som går ut over all erkjennelse, og fylt av Gud, tre inn i hans egen fylde. Så være da ham æren, ham som i kraft av den styrke han utfolder i oss, kan gjøre så overveldende meget mer enn det vi ber om eller kan tenke oss, - ja, ham være ære, i Kirken og i Kristus Jesus, ned gjennom alle slekter, i all evighet. Amen.

Responsoriesalme

Sal 32 (33)

Omkved: Jorden er full av Herrens miskunn

Rettferdige juble i Herren,
oppriktige av hjerte syng hans pris.
Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.

Herrens øye hviler over den som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har funnet meg i å tape alt, å anse det for skrap, for å kunne vinne Kristus og bli å finne i ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,49–53

På den tid sa Jesus til disiplene:

«For å sette jorden i brann er jeg kommet, og hvor jeg skulle ønske at ilden alt var tent! Men jeg har en dåp å gå igjennom, og det er smertefullt å vente, til den er fullbragt! Tror dere jeg er kommet for å bringe fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred men splid. Om der er fem mennesker i samme hus, skal de fra nå av være i strid med hverandre: tre mot to og de to mot de tre. Far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot sin svigerdatter og svigerdatter mot sin svigermor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er det evige liv i Kristus Jesus, vår Herre.» La oss be om hjelp til å forbli i Guds nåde:

L: For sjelesørgere som må hjelpe kristne
som er i ubehagelige stridigheter.

L: For dem som søker å skape fred på jorden,
at de ikke må glemme sannhet og rettferdighet.

L: For kristne som lider fordi troen skaper splid,
om nåde til å bære vanskelighetene
med troskap, kjærlighet og utholdenhet.

L: Om at Ånden må gi styrke og innsikt
til oss på dette sted.

Himmelske Far,
du som ved Kristus har fridd oss fra døden,
gi oss ved Ånden å holde fast ved det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.