29. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 7,18–25a

Brødre, jeg vet at i meg, det vil si, i mitt naturbestemte jeg, er det ikke det gode som bor. Ville det gode kan jeg nok, men å utføre det makter jeg ikke: for det gode jeg vil, det gjør jeg jo ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Om jeg da altså handler på tvers av mitt forsett, da er det ikke lenger jeg selv som handler, men synden som bor i meg. Så oppdager jeg da en lov som sier at når jeg ønsker å gjøre det gode, er det det onde som melder seg. I mitt indre gleder jeg meg nok over Guds lov, men jeg ser samtidig en annen lov i mitt legeme, en lov som kjemper imot den lov jeg bærer i min forstand, og som slavebinder meg under den syndens lov som finnes i min kropp.

Jeg ulykkelige menneske! Hvem kan befri meg fra dette dødens legeme? - Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: Herre, lær meg dine bud.

Gi meg forstand og innsikt,
for jeg tror på dine bud.
Du den gode, som gjør vel,
lær meg din viljes bud.

La din kjærlighet være min trøst,
efter ditt løfte til din tjener.
La meg kjenne din ømhet og miskunn, og jeg skal leve,
for din lov er min lyst.

Aldri i evighet vil jeg glemme din lov.
Den har gitt meg livskraft.
Din er jeg, Herre, frels meg,
for jeg gransker din lære.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,54–59

På den tid sa Jesus til folkemengden:

«Når dere ser det skye til i vest, så sier dere straks: 'Nå blir det regn!' og det slår til. Og når dere merker at sønnavinden blåser, sier dere: 'Nå blir det varmt,' - og det slår også til. Hyklere! Hva jord og himmel varsler, det vet dere å tyde; men tyde den tid som nå er inne, det har dere ingen forstand på?

Men kan dere da ikke ut fra deres egen erfaring dømme om hva som nå må til? Hvis du er på vei til retten med din motpart, sørg da for å komme overens med ham før dere er fremme. Ellers trekker han deg kanskje for dommeren, dommeren overleverer deg til betjenten, og betjenten setter deg i fengsel. Og det sier jeg, - derfra slipper du ikke ut før du har betalt inntil siste øre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved én tro, én dåp og én Ånd er vi forent i håpet om herligheten. La oss be om at dette ved Herrens miskunn må prege vårt liv:

L: At Herren må miskunne seg over sine barn
og skape enhet mellom alle kristne.

L: At de som ligger i rettsstrid med hverandre,
så langt som mulig må finne frem til fredelig forlik.

L: For alle som kjemper med lystene til det onde.

L: Om godt samarbeid i menigheten her
– med blikket rettet mot målet hos Gud.

Himmelske Far,
du som forener oss i din Sønn, Jesus Kristus,
gi at vårt liv må bli preget av denne enhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.