3. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 9,15.24–28

Brødre, det er en ny pakt Kristus står som mellommann for. En død har funnet sted for å sone misgjerningene fra første pakt og la de kalte få del i den evige arvelodd som var dem lovet.

Det tempel Kristus trådte inn i, var ikke det som ble til ved menneskehånd, som en etterligning av det virkelige; nei, inn i selve himmelen gikk han, for å tre frem som vår hjelper for Guds åsyn. Heller ikke var det for å ofre seg gang på gang, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget; i så fall måtte han også ha gjentatt sin lidelse gang på gang, helt fra verden ble til. Men som det er, har han åpenbart seg én gang for alle, nå ved tidenes ende, for å ofre seg selv, og derved gjøre synden til intet. Og like så visst som det er menneskets lodd å dø en eneste gang og derefter bli dømt, så er også Kristus blitt ofret en gang for alle for å bortta de manges synder; og når han for annen gang kommer til syne, er det ikke lenger for syndens skyld, men for å fullbyrde frelsen for dem som venter på ham.

Responsoriesalme

Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6

Omkved: Syng en ny sang for Herren, underfulle ting har han gjort.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til citar,
til citar med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,22–30

På den tid sa de lovkyndige som var kommet fra Jerusalem: «Han er besatt av Beel-Zebul! Det er ved hjelp av demonenes fyrste at han driver demoner ut!» Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i lignelser:

«Hvordan kan Satan drive ut Satan? Et rike som står splittet kan ikke bestå, heller ikke en familie som ligger i innbyrdes strid. Og hvis Satan står splittet og i strid med seg selv, kan han ikke stå seg, da er det ute med ham. På den annen side: Ikke kan noen bryte inn i huset til en mektig mann og røve det han eier, uten først å ha tatt ham til fange, først når det er gjort, kan han plyndre ham. Sannelig, det skal dere vite, at alt skal bli menneskene tilgitt, deres synder og alle deres gudsbespottelser, så mange de enn er. Men den som spotter den hellige Ånd, han får aldri tilgivelse, men forblir skyldig i en evig synd.» Dette sa han som svar på det de hadde sagt - at han var besatt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I troen bekjenner vi Sønnens enhet med Faderen og Den Hellige Ånd. La oss i tillit til ham vende oss til Gud i bønn:

L: For våre biskoper og prester
som på en særskilt måte representerer Kristus,
vår evige konge og prest.

L: For vår konge (dronning) N.,
at han (hun) må utøve sitt embete
i tillit til Kristus, Den salvede.

L: For alle som til stadighet mislykkes i å tjene Gud,
at de må finne trøst i Kristi fullkomne sonoffer.

L: For dem iblant oss
som venter på å motta dåpens sakrament,
at de må bli bevart for Satans listige angrep.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden
for å bekjempe det onde,
hjelp oss i ett og alt å sette vår lit til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.