3. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 10,1–10

Brødre, Loven inneholder ikke annet enn en skygge av de velsignelser som er i vente; tingene selv kan den ikke virkeliggjøre. Med sine ofre, som alltid er de samme fra år til år, er den derfor ute av stand til å fullkommengjøre dem som slik trer frem for Gud. For kunne den det, ville man ikke da ha holdt opp med å ofre? - eftersom de ofrende da ikke lenger ville ha noen synder på samvittigheten, men være renset en gang for alle? - Men i virkeligheten er det motsatte tilfelle: Nettopp disse årlige ofrene er en stadig påminnelse om syndens eksistens: blod av okser og bukker er ute av stand til å ta bort synder.

Derfor sier Kristus, i det han trer inn i verden: 'Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ha, men et legeme formet du for meg, brennoffer og syndoffer ønsket du ikke. Da sa jeg: Her er jeg, for å gjøre din vilje, Gud, i bokrullen er det skrevet om meg.'

Først sier han altså: 'Slaktoffer og gaveoffer, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, dem bifalt du ikke' - enda dette er de ofre som blir frembåret i samsvar med Loven. Derefter sier han: 'Her er jeg, for å gjøre din vilje.' Han avskaffer altså den gamle ordningen for å legge grunnen til en ny. Og i kraft av denne 'Guds vilje' er vi blitt helliget gjennom Jesu Kristi legemes offer, én gang for alle.

Responsoriesalme

Sal 39 (40)

Omkved: Se, jeg kommer, Herre, for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren,
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen,
en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke,
du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke.
Da sa jeg: Se, her kommer jeg.

Jeg forkynte Herrens rettferd
i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke,
det vet du, Herre.

Jeg skjulte ikke din rettferd i mitt hjertes dyp.
Jeg talte om din trofasthet, din frelse.
Jeg la ikke skjul på din miskunn
og sannhet i den store forsamling.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du åpenbarte Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,31–35

På den tid kommer hans mor og hans brødre. De blir stående utenfor, men sender bud inn til ham og ber ham komme. Folket satt der i krets rundt ham, da noen kom med beskjeden: «Din mor og dine brødre og søstre står utenfor og spør efter deg.» Men han svarer: «Hvem er min mor og mine brødre?» Og med et blikk rundt på dem som sitter der, legger han til: «Dette er min mor og mine brødre. Ja, den som gjør Guds vilje, han er min bror, min søster, og min mor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den som gjør Guds vilje, er Jesu bror, søster og mor. La oss be om hjelp til å gjøre Guds vilje:

L: For alle som deltar i den hellige messe,
at de må frembære sitt offer
i enhet med Jesus Kristus, den nye pakts store prest.

L: For dem som er gitt ansvar i samfunnet,
at de av Kristus og helgenene
må lære å gjøre Guds vilje.

L: For dem som er syke eller lider på annen måte,
at de må få hjelp til å bære lidelsene
i enhet med Kristus som et offer til Gud.

L: Om at vi av Guds mor, Maria,
må lære å gjøre Guds vilje.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
din Sønns og vår Herres mor gjorde din vilje.
Gi at også vi lik den salige Jomfru Maria
må gjøre det som er din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.