3. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 10,11–18

Alle andre prester står dag efter dag i sin tjeneste og frembærer de samme ofre gang på gang, og allikevel kan de aldri slette noen synd. Kristus der i mot har frembåret et eneste offer for synden, og derpå for alltid tatt sete ved Guds høyre; der venter han nå bare på at 'hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter'. For med ett eneste offer har han for alltid ført dem som han helliger, til fullkommen frelse.

Dette vidner også den hellige Ånd om for oss. For først heter det: 'Dette er den pakt jeg vil inngå med dem når disse dager er forbi - ' og så sier Herren: 'Jeg vil prege min lov i deres hjerter, jeg vil skrive den inn i deres forstand og deres synder og deres misgjerninger vil jeg ikke minnes mer.' Og der hvor syndene er tilgitt, trenges heller intet sonoffer for dem.

Responsoriesalme

Sal 110(109),1.2.3.4

Omkved: Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid.

Herren sa til min Herre:
Sett deg ved min høyre hånd.
Til jeg får lagt dine fiender
til skammel for dine føtter.

Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion,
du skal herske blant dine fiender.
Kongsmakten er din fra opphavet av,
den hellige prydelse fra din gryende ungdom.

Herren har svoret,
og han angrer det ikke:
Du er prest på Melkisedeks vis
til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Seden er Guds ord og såmannen Kristus; alle som finner ham får det evige liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,1–20

På den tid tok Jesus på ny til å undervise ute ved sjøen. Det strømmet da sammen en så veldig menneskemengde at han måtte gå ombord i en båt og sette seg der, mens mengden sto inne på land. Da underviste han dem om mange ting ved hjelp av lignelser og sa:

«Hør! En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stenet mark, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken, men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det før det nådde å modnes. Men noe falt i god jord, og det både vokste opp og bar grøde - tredve, seksti, ja hundre foll.» Og han la til: «Den som har ører å høre med, han høre!» Men da de var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham om forklaringen på lignelsen. Han svarte da: «Dere er det gitt å få del i Guds rikes mysterium. Men de som står utenfor, får alt i gåter, slik at de skal se og se og ingenting oppfatte, høre og høre uten å forstå - om de da ikke vender om og får tilgivelse.» Og så sier han: «Forstår dere ikke denne lignelsen, hvorledes skal dere da kunne forstå de andre? Det er budskapet bonden sår. Det såkornet som faller ved veikanten, står for dem som budskapet nok blir sådd i, men ikke før har de hørt det, så kommer Satan og snapper det vekk. Det som ble sådd på stengrunnen, gjelder dem som lytter til budskapet i øyeblikket og tar imot det med glede, men ikke har noen røtter; Det er de flyktige av sinn, som faller fra så snart det kommer trengsler eller forfølgelser for budskapets skyld. Så har vi det som ble sådd blant tistler. Det er de som nok hører budskapet, men denne verdens bekymringer, rikdommens glimmer og lyst til alle andre ting trenger inn og kveler det, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i god jord, det er de som lytter til budskapet og tar imot det; og de bærer frukt, - tredve, seksti, ja hundre foll.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Til de tolv sa Jesus: «Dere er det gitt å få del i Guds rikes mysterium.» La også oss be om delaktighet i dette mysterium:

L: Ved at menneskene får del i den nye pakts sakramenter.

L: For alle som forvalter makt og myndighet,
at de aldri må glemme
at det er vi som er avhengig av Gud,
og ikke han som er avhengig av oss.

L: For de lidende,
at de må finne trøst hos Kristus,
han som kom for å forkynne håp og frelse.

L: For oss troende på dette sted,
at vi må bøye oss for Kristus,
den nye pakts store konge.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud,
la ditt ord bli sådd i våre hjerter,
og gjør i din godhet at det bærer frukt,
tredve, seksti, ja hundre foll.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag