3. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.4.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 10,19–25

Brødre! I kraft av Jesu Kristi blod har vi nå fri adgang til helligdommen, og kan med full fortrøstning tre inn gjennom forhenget, idet vi følger den nye, levende vei han har innviet for oss: ham selv i kjøtt og blod. Og siden vi har en så mektig yppersteprest til å forestå Guds hus, la oss tre frem med et oppriktig hjerte og en full og hel tro, med våre hjerter renset for hver en plett av ond samvittighet og vårt legeme badet i helliget vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. Og la oss være oppmerksomme overfor hverandre og oppflamme hverandre til innbyrdes kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke svikte vår menighetsforsamling, som enkelte gjør, men tvertimot oppmuntre hverandre - og det så meget mer som dere ser Dagen nærme seg.

Responsoriesalme

Sal 23 (24)

Omkved: Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender,
falsk har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,21–25

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Bringer man vel inn et lys for å sette det under et kjørel, eller under sengen? Nei, det setter man i en stake. For ingenting er skjult uten at det skal komme for dagen, og ingenting er blitt gjemt uten at det skal komme frem. Den som har ører å høre med, han høre!»

Han sa også: «Legg merke til hva jeg sier: Med det mål dere bruker til andre skal det også bli målt opp til dere, med enda noe attpå. Så den som har, han skal få mere til, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kirkehusene er blant de viktigste midler i tjenesten for Gud. La oss be om at de fortsatt må være tjenlige redskaper:

L: Om at kirkene må bli brukt slik
at de tjener til sant møte mellom Gud og hans folk.

L: At våre verdslige myndigheter,
ikke må legge hindringer i veien
for reising og drift av gudshus,
men heller legge forholdene godt til rette.

L: At de som er fortvilet,
må se lyset fra Gud stråle gjennom våre kirker
og fra de mennesker som søker dit.

L: At de troende på dette sted
ikke må svikte sin menighet.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
vi ber deg se i nåde til alle
som har sitt virke i tilknytning til våre kirker,
og til alle som går inn i og ut av dem.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag