3. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 7,18–19.24–29

Da Natan hadde talt til David, gikk kongen inn og satte seg for Herrens åsyn og sa: «Hvem er vel jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus, siden du har ført meg helt til nå? Og enda syntes du dette var for lite, Herre Gud. Derfor har du talt om din tjeners ætt langt frem i tiden. Dette skal være til rettledning for menneskene, Herre Gud.

Du har bestemt at ditt folk Israel skal være ditt folk til evig tid; og du, Herre, er blitt dets Gud. Så la nå, Herre Gud, det ord du har talt om din tjener og hans hus, stå fast for alltid, og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn være stort til evig tid, så folk kommer til å si: Herren, hærskarenes Gud, er Gud over Israel. Og din tjener Davids hus skal stå urokket for ditt åsyn.

For du, Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge hans ætt. Derfor har jeg våget å bære denne bønn frem for deg. Ja, Herre Gud, du er Gud, og dine ord skal gå i oppfyllelse. Når du nå har gitt din tjener dette store løfte, måtte du da også velsigne din tjeners ætt, så den alltid må stå urokket for ditt åsyn. For du, Herre Gud, har talt, og med din velsignelse vil din tjeners ætt bli velsignet til evig tid.»

Responsoriesalme

Sal 132 (131)

Omkved: Gud skal gi ham Davids kongestol, og hans rike skal vare evig.

Herre, kom David i hu
for all hans møye.
Han som svor for Herren,
ga Jakobs Gud et løfte.

Jeg vil ikke gå inn i mitt telt,
ikke stige opp på mitt leie.
Jeg vil ikke unne mine øyne søvn,
mine øyelokk hvile,
før jeg finner et sted for Herren,
en bolig for Jakobs Gud.

Herren svor David en ed,
han svikter den ikke:
Din ætling skal sitte på din trone.

Dersom dine sønner holder min pakt,
de bud jeg lærer dem,
skal også deres sønner
for alltid sitte på min trone.

For Herren har kåret Sion,
valgt det til sin bolig.
Dette er mitt hvilested til evig tid,
her har jeg ønsket å bo.

Evangelievers

Halleluja. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min vei. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,21–25

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Bringer man vel inn et lys for å sette det under et kjørel, eller under sengen? Nei, det setter man i en stake. For ingenting er skjult uten at det skal komme for dagen, og ingenting er blitt gjemt uten at det skal komme frem. Den som har ører å høre med, han høre!»

Han sa også: «Legg merke til hva jeg sier: Med det mål dere bruker til andre skal det også bli målt opp til dere, med enda noe attpå. Så den som har, han skal få mere til, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kirkehusene er blant de viktigste midler i tjenesten for Gud. La oss be om at de fortsatt må være tjenlige redskaper:

L: Om at kirkene må bli brukt slik
at de tjener til sant møte mellom Gud og hans folk.

L: At våre verdslige myndigheter,
ikke må legge hindringer i veien
for reising og drift av gudshus,
men heller legge forholdene godt til rette.

L: At de som er fortvilet,
må se lyset fra Gud stråle gjennom våre kirker
og fra de mennesker som søker dit.

L: At de troende på dette sted
ikke må svikte sin menighet.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Himmelske Far,
vi ber deg se i nåde til alle
som har sitt virke i tilknytning til våre kirker,
og til alle som går inn i og ut av dem.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.