3. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

2 Sam 11,1–4a.5–10a.13–17

Året efter, på den tid kongene pleier å dra i hærferd, sendte David Joab og hans menn og hele Israels hær av sted. De herjet ammonittenes land og beleiret Rabba. Selv satt David hjemme i Jerusalem. En kveld hendte det at David stod opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Som han så utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som badet; hun var meget vakker. David sendte bud og spurte seg for om kvinnen. Han fikk til svar at det var Batseba, datter av Eliam og hetitten Urias hustru. Så sendte David folk og hentet henne, og da hun kom til ham, lå han med henne.

Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David med de ord: «Jeg skal ha barn.» Da sendte David bud til Joab: «La hetitten Uria komme hit til meg.» Og Joab sendte Uria til David. Da Uria kom, spurte David hvordan det stod til med Joab og hæren, og hvordan det gikk med krigen. Så sa han: «Gå nå hjem og vask dine føtter!» Og da Uria gikk ut fra kongsgården, ble det sendt en gave fra kongen efter ham. Men Uria la seg i porten til kongsgården sammen med alle kongens tjenere; han gikk ikke hjem til sitt hus. Da David fikk vite at Uria ikke hadde gått hjem, kalte han ham til seg og spiste og drakk sammen med ham så han ble drukken. Men om kvelden gikk Uria og la seg på sin plass sammen med kongens tjenere; hjem til sitt hus gikk han ikke. Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han: «Sett Uria lengst fremme, der striden er hardest, og dra dere så tilbake fra ham, så han faller og mister livet!» Joab som lå og voktet på byen, satte da Uria på et sted hvor han visste det stod noen kraftige karer.

Mennene i byen drog ut og kom i kamp med Joab. Noen av mennene i Davids hær falt, og hetitten Uria mistet også livet.

Responsoriesalme

Sal 51 (50)

Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som er ondt i dine øyne.

Derfor er du rettferdig når du taler,
ulastelig når du dømmer.
Se, ond er jeg født,
helt fra mors liv en synder.

Fyll meg igjen med fryd og glede,
la dem danse, de ben du knuste.
Vend ditt åsyn fra min synd,
og utslett all min ondskap.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,26–34

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.» Og han fortsatte: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.» Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem - så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er kalt til Guds rike. La oss be om alltid å være preget av dette rikes hemmeligheter:

L: For forkynnelsen av Guds ord,
at den må være med på å gi menneskene
dypere innsikt i de guddommelige mysterier.

L: For dem som har makt,
også til å ta vare på menneskeliv
eller til å la livet bli rammet av døden,
at de må gjennomtrenges av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider
fordi andre mangler respekt
for menneskelivet og dets verdighet,
at de må finne trøst i tilliten til Gud.

L: For oss når vi utsettes for fristelser og prøvelser,
om hjelp til å stå imot og velge den gode og rette vei.

Allmektige Gud,
du gjør at jorden bærer grøde mens menneskene sover.
La ditt rike bære frukt også i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.