30. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8,12–17

Brødre, riktignok er vi skyldnere - men ikke overfor den syndige natur, som om den skulle ha noe krav på vårt liv; nei, lar dere den få råde, er døden dere viss. Men dersom dere ved Ånden gjør det av med den syndige naturs verk, da er livet deres.

For alle de som lar seg føre av Guds Ånd, de er Guds barn. Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» - Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevidne at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, - Guds arvinger og Kristi medarvinger, - så sant vi tar del i hans lidelse, for også å få del i herligheten, sammen med ham.

Responsoriesalme

Sal 68 (67)

Omkved: Gud er for oss en Gud til frelse.

Gud reiser seg, hans fiender spredes;
de som hater ham, flykter for hans åsyn.
Men de rettferdige jubler for Herrens åsyn.
De fryder seg og danser av glede.

Faderløses far og enkers vern
er Gud i sin hellige bolig.
Han gir de ensomme et hjem,
åpner frihetens dør for de fattige.

Velsignet være Herren fra dag til dag.
Han har omsorg for oss, vår frelses Gud.
Vår Gud er for oss en gud til frelse,
Herren river oss ut av dødens makt.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,10–17

En sabbat var Jesus i ferd med å undervise i en synagoge. Da var det en kvinne der som hadde vært skrøpelig i atten år, hun var helt krumbøyd og ute av stand til å rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Se, nå er du befridd for din lidelse,» - og så la han hendene på henne. Straks rettet hun seg opp og priste Gud. Men synagogeforstanderen ble arg over at han hadde helbredet på sabbaten og sa til folket: «Vi har seks dager til å arbeide på, kom og la dere helbrede da, og ikke på sabbaten!» Men Herren svarte ham: «Hyklere. Løser ikke hver eneste en av dere sin okse eller sitt esel fra spiltauet og leier dem bort for å drikke, også på sabbaten? Og dette var en av Abrahams døtre, som Satan har holdt bundet nå i atten år. Skulle ikke hun få bli løst av sine lenker, selv om det er sabbat?» Da tidde hans motstandere beskjemmet, mens hele forsamlingen gledet seg over de vidunderlige tingene han gjorde.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus Kristus som er Herre også over sabbaten, bruker sin makt til beste for oss. La oss påkalle ham med bønn om rett forståelse av den guddommelige autoritet:

L: For alle som i dag i Kirken har fått i oppdrag
å forvalte makt og myndighet fra Kristus,
at de må bruke den til å sette mennesker fri.
La oss påkalle ham som løser fra bundethet.

L: For dem som skal overvåke at lovene blir holdt:
La oss påkalle ham som selv er Den nye lov.

L: For alle som treller under syndens makt:
La oss påkalle ham som frigjør til tjeneste for Gud.

L: Om rett bruk av Herrens dag i vår menighet,
la oss påkalle ham som fremstod som Herre over sabbaten.

Himmelske Far,
du har ved din Sønn gjort oss til dine barn.
Gi at Ånden må drive oss i tjeneste for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.