30. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8,18–25

Brødre, jeg mener at de lidelser vi har å gjennomgå her i verden, er for ingenting å regne mot den herlighet vi en gang skal tre frem i. For når skapningen speider i spent forventning, er det fordi den lengter efter å få se Guds barn tre frem i all sin glans. Nå er jo skapningen intetheten underlagt - riktignok ikke av egen vilje, det var en som laget det så, og et håp har den å se frem til. For selv skapningen skal bli befridd fra forgjengelighetens slaveri og få del i den frihet som Guds barn i sin herlighet eier. Ja, vi vet at hele skapningen uten unntagelse fremdeles stønner i fødselsveer. Og ikke den alene, men også vi som alt har fått den første høst av Åndens gaver, - også vi sukker i vårt hjertes dyp, mens vi i lengsel venter på at vårt legeme skal bli kjøpt fri. For vår frelse er ennå noe vi håper på. Et håp en ser oppfylt, er ikke noe håp; har vi noe innen synsvidde, hva skal en så fortsette å håpe for? Men å håpe på noe vi ikke ser, det betyr å vente på det med utholdenhet.

Responsoriesalme

Sal 126(125),1b-2ab.2cd-3.4-5.6

Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Da Herren førte Sions fanger hjem,
var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter,
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene:
store ting har Herren gjort for dem.
Ja, Herren har gjort store ting mot oss,
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake
som bekker over et uttørret land.
De som sår med tårer
skal høste med frydesang.
Gråtende går de avsted for å så sin sed.
Jublende vender de hjem og bærer fulle nek.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,18–21

På den tid sa Jesus: «Hva er Guds rike likt, hva skal jeg vel ligne det med? Det ligner et sennepsfrø som en mann sådde i sin have, og som vokste og ble til et helt tre, slik at himmelens fugler kom og slo seg ned i det.» Og videre sa han: «Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Det kommende Guds rike er alt til stede blant oss på mystisk vis. La oss påkalle Kristus med bønn om at det blir virkeliggjort i oss:

L: For arbeiderne i Guds hage,
at de må bli bevart i troen på det de arbeider med.
La oss påkalle ham som gir underfull vekst.

L: For døpte ektefolk,
at deres liv må preges av ekteskapet som sakrament.
La oss påkalle brudgommen som elsker bruden, Kirken.

L: For alle som sukker under dette livs byrder,
at de må holdes oppe ved håpet om den kommende herlighet.
La oss påkalle ham som sender oss Ånden til hjelp.

L: For oss kristne på dette sted,
at Guds surdeig må være virksom i oss og gjennom oss.
La oss påkalle ham som talte om Guds rike.

Barmhjertige, evige Gud,
du som gir langt mer enn vi forstår å be om,
gi oss med takknemlighet å ta imot dine gaver.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag