30. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 8,26–30

Brødre, Ånden kommer vår avmakt til unnsetning. Selv vet vi ikke å be slik som vi burde; men Ånden går selv i forbønn for oss, med sukk som ord ikke kan gjengi. Og han som ransaker hjertene, vet hva Åndens higen er; han vet at dens forbønn for de hellige svarer til Guds egen vilje. Så vet vi også at Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham, dem som han har kalt ifølge sin plan. For dem Gud har gjort til sine egne fra første ferd av, dem har han også bestemt til å bli dannet i hans Sønns bilde, slik at hans Sønn blir den førstefødte blant en mengde brødre. Og de som han har bestemt til dette, dem har han også kalt; de han har kalt, dem har han rettferdiggjort; og de han har rettferdiggjort, dem har han også gitt del i sin herlighet.

Responsoriesalme

Sal 13 (12)

Omkved: Jeg setter min lit til din kjærlighet, Herre.

Se, og svar meg, Herre min Gud!
Gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i døden.
Så min fiende ikke skal si: «Jeg har slått ham,»
og mine uvenner juble når de ser meg vakle.

Men jeg setter min lit til din kjærlighet, Herre.
La mitt hjerte juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren,
for han har gjort vel imot meg.

Evangelievers

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom evangeliet, til å få Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,22–30

På den tid vandret Jesus på sin vei til Jerusalem, fra by til by, fra landsby til landsby, og underviste folket der han kom. Da var det en som spurte ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Han svarte dem: «Kjemp for å komme gjennom den trange port, for jeg kan si dere at mange skal forsøke det uten å klare det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, og dere står utenfor og banker på og sier: 'Herre, lukk opp for oss!' - da kommer han til å svare dere: 'Jeg vet ikke hvor dere er fra.' Og dere sier: 'Men vi har jo sittet til bords sammen med deg, og du underviste på torvene hos oss!' Da svarer han dere igjen: 'Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere illgjerningsmenn!' Da skal dere gråte og hulke bittert, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er satt utenfor. Og folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, og sette seg til bords i Guds rike! Ja, noen som nå er blant de siste, skal da bli de første, og de første de siste.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fra øst og vest skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. La oss be om å få være iblant dem:

L: For våre katolske brødre og søstre i hele verden,
at de sammen med oss må bli holdt oppe i det felles håp
at Gud har kalt oss og rettferdiggjort oss.

L: For forholdet mellom folkegruppene og verdensdelene,
om rettferdighet og hjelpsomhet.

L: For dem som lider seg gjennom den trange port,
at de må oppleve at alle ting tjener dem til gode.

L: For forholdet hos oss mellom barn og foreldre
og mellom overordnede og underordnede.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gjennom din Sønn har innbudt alle mennesker
til å sitte til bords i ditt rike,
gi alt nå en forsmak på det kommende liv i Riket.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.