30. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 6,1–9

Dere barn må adlyde deres foreldre, for det er rett så. «Du skal hedre din far og din mor,» slik lyder det første bud det er knyttet et løfte til: «så det kan gå deg vel og du kan få et langt liv på jorden.» Men dere foreldre: Vekk ikke bitterhet og uvilje hos barna, men la hele oppdragelsen, opplæring som rettledning, foregå i Herrens ånd! Slavene må adlyde sine jordiske herrer i age og respekt, ærlig og oppriktig, som var det Kristus selv de lød; ikke som øyentjenere som bare søker å innynde seg, men som Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør deres arbeid med samme iver som gjaldt det Herren selv, og ikke mennesker, og vær forvisset om at enhver skal få sin lønn av ham for alt godt han har gjort, enten han er slave eller fri mann. Og dere som er herrer: Gå frem på tilsvarende vis overfor dem: La truslene være, og husk at dere har begge den samme Herre i himlene, - en som ikke kjenner persons anseelse!

Responsoriesalme

Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14

Omkved: Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Herren er trofast i sine ord,
hellig i all sin gjerning.
Herren støtter dem som faller,
han reiser den som er knuget ned.

Evangelievers

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom evangeliet, til å få Jesu Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,22–30

På den tid vandret Jesus på sin vei til Jerusalem, fra by til by, fra landsby til landsby, og underviste folket der han kom. Da var det en som spurte ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Han svarte dem: «Kjemp for å komme gjennom den trange port, for jeg kan si dere at mange skal forsøke det uten å klare det. Når husbonden først har reist seg og stengt døren, og dere står utenfor og banker på og sier: 'Herre, lukk opp for oss!' - da kommer han til å svare dere: 'Jeg vet ikke hvor dere er fra.' Og dere sier: 'Men vi har jo sittet til bords sammen med deg, og du underviste på torvene hos oss!' Da svarer han dere igjen: 'Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere illgjerningsmenn!' Da skal dere gråte og hulke bittert, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er satt utenfor. Og folk skal komme fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, og sette seg til bords i Guds rike! Ja, noen som nå er blant de siste, skal da bli de første, og de første de siste.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fra øst og vest skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. La oss be om å få være iblant dem:

L: For våre katolske brødre og søstre i hele verden,
at de sammen med oss må bli holdt oppe i det felles håp
at Gud har kalt oss og rettferdiggjort oss.

L: For forholdet mellom folkegruppene og verdensdelene,
om rettferdighet og hjelpsomhet.

L: For dem som lider seg gjennom den trange port,
at de må oppleve at alle ting tjener dem til gode.

L: For forholdet hos oss mellom barn og foreldre
og mellom overordnede og underordnede.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gjennom din Sønn har innbudt alle mennesker
til å sitte til bords i ditt rike,
gi alt nå en forsmak på det kommende liv i Riket.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag