30. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 6,10–20

Og så til sist, brødre: Søk deres styrke hos Herren, i hans veldige kraft! Ta Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere mot djevelens lumske angrep. For vår kamp er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot «makter» og «myndigheter», mot herskerne i denne mørkets verden, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Og derfor er det dere skal ta Guds rustning på, så dere kan gjøre motstand når den onde dag kommer, og føre den seierrik igjennom!

Stå da parat! med sannheten som belte om livet, kledd i rettferdigheten som brynje, med beredskap for fredens evangelium som sko på føttene; og fremfor alt, med troens skjold i hånden - for med det kan dere avverge alle den Ondes brennende piler; ta så frelsens hjelm på, og grip Åndens sverd - det vil si, Guds ord!

Be stadig til Gud, og kall på ham på alle måter; be, til enhver tid, som Ånden gir. Vær våkne, vær utholdende, og gå i forbønn for alle de hellige - også for meg, så de rette ord blir lagt i min munn, og jeg fritt og klart kan forkynne evangeliets mysterium, - det som jeg er sendebud for, selv i mine lenker. Be om at jeg må få bære det frimodig frem, slik som jeg skal.

Responsoriesalme

Sal 144 (143)

Omkved: Lovet være Herren min klippe.

Lovet være Herren min klippe,
han lærer mine hender å stride,
mine fingre å spenne buen.

Han er min miskunn og min festning,
mitt vern og min redningsmann.
Han er mitt skjold og mitt håp.
Han gir meg seier over alle folk.

En ny sang vil jeg synge for Herren,
spille på tistrenget harpe.
Du som gir kongene seier, redder David din tjener,
fri meg fra det onde sverd.

Evangelievers

Halleluja. Velsignet er han som kommer, kongen i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høye. Halleluja.

Evangelium

Luk 13,31–35

En dag kom noen fariseere og sa til Jesus: «Kom deg bort herfra, for Herodes tenker å drepe deg.» Men han svarte: «Hils den reven fra meg og si at jeg kommer til å drive ut demoner og helbrede syke både idag og imorgen, men at tredjedagen er jeg ved målet. Men ennå idag og imorgen og dagen derefter må jeg fortsette min vei; for det går ikke an at en profet finner døden andre steder enn i Jerusalem.»

«Jerusalem, Jerusalem, du som dreper profetene og stener dem som ble sendt til deg, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger! Men dere ville ikke. Så skal dere da stå igjen med et hus som er lagt øde. Men jeg sier dere, at meg får dere ikke å se før den dag dere sier: 'Velsignet er han som kommer i Herrens navn!'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss?» La oss i tillit til Guds vern og omsorg be for Jerusalem og for oss:

L: For alle kristne i hele verden,
at de sammen med jødene og muslimene må glede seg
ved det håp som byen Jerusalem står for.

L: Om fred og rettferdighet
for dem som bor i Jerusalem.

L: For alle som lider under motgang
på veien mot det himmelske Jerusalem,
at de må finne trygghet i den rustning Gud gir.

L: For pilegrimer underveis herfra
til Jerusalem hvor Jesus døde og oppstod.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som befalte at ditt folk skulle dyrke deg
på det sted som du selv skulle utvelge,
velsign fortsatt dine barn når de søker deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.