30. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U30.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 105 (104),3–4

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 9,1–5

Brødre, hva jeg her sier er sannhet i Kristus. Det er ingen løgn, og min samvittighet bekrefter det i den hellige Ånd. Mitt hjerte krymper seg i meg, det river og sliter uten stans i mitt indre, når jeg tenker på mine brødre, mine landsmenn i kjøtt og blod, - slik at jeg kunne ønske selv å være bannlyst og bortstøtt fra Kristus, om det bare kunne gagne dem. Det er jo de som er Israels efterkommere, dem tilhører barneretten og Guds herlighets nærvær, deres er paktene og Loven, gudstjenesten og løftene; patriarkene er deres fedre, og av deres kjøtt og blod var det Kristus ble født - han som råder som Gud over alle ting, høylovet i evighet, amen!

Responsoriesalme

Sal 147

Omkved: Lovsyng Herren Jerusalem, Sion pris din Gud.

Lovsyng Herren Jerusalem,
Sion pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker,
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
gav Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke med andre folk,
dem gav han ingen lovbud.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,1–6

En gang på en sabbat var Jesus kommet hjem til en av de ledende blant fariseerne for å spise der, og alle holdt nøye øye med ham. Så stod det en mann med vattersott foran ham. Jesus tok da til orde og spurte de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller ikke?» De bare tidde. Da la Jesus hendene på ham og helbredet ham, og lot ham gå. Og så sa han: «Om en av dere hadde en sønn eller en okse som var falt i brønnen, ville han ikke straks trekke ham opp, selv om det var sabbat?» Og de visste ingenting å svare til dette.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus, vår bror, kom til verden for å føre oss til den fullkomne sannhet. La oss i bønn vende oss til ham:

L: For hans folk, jødene;
gjennom dem har vi mottatt paktene og loven,
gudstjenesten og løftene.

L: For våre myndigheter,
at de må ordne samfunnet
slik at vi kan leve et hellig liv.

L: For dem som rammes av ulykker og plager,
at de også gjennom oss må kjenne Kristi hjelpende hånd.

L: At Kristi kjærlighet som vi har mottatt,
stadig vokser seg større i oss.

Himmelske Far,
din Sønn vek ikke tilbake for å helbrede på sabbaten.
Gi at hans kjærlighet
stadig mer må gjennomtrenge verden.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 20 (19),6

Vi vil juble over din frelse
og fryde oss i Herrens, vår Guds navn.

Eller:

Kommunionsvers

Ef 5,2

Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
en gave til Gud – et velluktende offer.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer ved synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag