31. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U31.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 11,29–36

Brødre, Guds gaver og Guds kall tas ikke tilbake. Tidligere var dere opprørske mot Gud, men har nå funnet miskunn, takket være de andres opprør. Og på samme måte har nå også jødene gjort opprør, på grunn av den miskunn som Gud har vist dere, men bare for at også de selv skal bli gjenstand for hans miskunn. For om Gud har sperret alle inne i opprøret, var det for å slutte alle inn i sin miskunn.

Hvor avgrunnsdyp er Guds godhet, hans visdom og hans viten! Hvor uransakelige er hans dommer, hvor umulige å spore hans veier! «Hvem kjenner vel Herrens tanke, eller hvem har noengang vært hans rådgiver?» - Eller «hvem har kunnet gi ham noe som krevde gjengjeld?» For alt kommer fra ham, alt er til ved ham, og til ham skal allting vende tilbake. Han være lovet i evighet. Amen.

Responsoriesalme

Sal 69 (68)

Omkved: Hør meg Herre, i din store miskunn.

Og meg som er arm og elendig,
skal din frelse opphøye, min Gud.
Jeg vil prise Guds navn med lovsang
og opphøye ham med takk.

De fattige se det og glede seg,
søk Gud og din sjel skal leve.
For Herren har hørt de armes bønn
og ikke forsmådd sine fangne venner.

For Gud vil frelse Sions stad
og opphøye Judas byer.
Hans tjeners ætt skal ta dem i arv,
de som elsker ham skal få bo der.

Evangelievers

Halleluja. Dersom dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler og skal lære sannheten å kjenne, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,12–14

På den tid sa Jesus et ord til en fariseer som hadde innbudt ham: «Når du innbyr folk til middag eller aftens, så er det ikke dine venner, dine brødre, dine slektninger eller dine rike naboer du skal be. For de inviterer deg bare igjen, og så har du allerede fått gjengjeld. Nei, når du holder gjestebud, så innby fattige, vanføre, lamme og blinde; da er du lykkelig, for de har ikke noe å gjøre gjengjeld med. Men i stedet får du gjengjeld ved de rettferdiges oppstandelse.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud viser sin miskunn mot mennesker som har gjort opprør mot ham. La oss derfor med tillit bære frem våre bønner for ham:

L: For hele Guds folk,
at ingen må glemme Guds miskunn.

L: For våre myndigheter,
at de i sin økonomiske og sosiale politikk
aldri må glemme de fattige, vanføre, lamme og blinde.

L: For de fattige, vanføre, lamme og blinde iblant oss,
at de må oppleve sant fellesskap.

L: At vårt eget fellesskap her
må preges av enhet i kjærlighet.

Barmhjertige Gud,
i tillit til dine uransaklige dommer
priser vi din godhet, visdom og viten
og ber deg høre våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.