31. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U31.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 12,5–16a

Brødre, vi utgjør til sammen ett legeme i Kristus, hvor hver enkelt er et lem, avhengig av de andre. Og våre nådegaver er forskjellige, i samsvar med den nåde vi har fått. Så må den som har profetiens gave, bruke den i samsvar med troen; den som har praktiske oppgaver, ivareta sin tjeneste, den som underviser, passe sin undervisning, den som har veiledning å gi, skjøtte sin gjerning. Den som gir, må gjøre det uten baktanker, den som fører forsetet, ta sin oppgave alvorlig, den som øver barmhjertighetsgjerninger, gjøre det glad til sinns.

Vis en oppriktig kjærlighet, ha avsky for det onde og hold fast ved det gode. Vær hverandre inderlig hengivne som sanne brødre, og akt de andre mer enn dere selv. Slapp aldri av i iveren, men vær brennende i ånden, i Herrens tjeneste. Vær glade i håpet, utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bønnen. Vær hjelpsomme mot de trosfeller som trenger det, og legg vinn på å vise gjestfrihet.

Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann dem ikke! Gled dere med den glade, sørg med den sørgende. Legg alle ett og samme sinnelag for dagen. Stil ikke for høyt, men hold dere snarere blant de ringe.

Responsoriesalme

Sal 131 (130)

Omkved: Bevar meg i fred hos deg, Herre.

Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig,
mine øyne er ikke stolte.
Jeg sysler ikke med store ting,
med det som er over min evne.

Jeg har roet min sjel
som avvent barn hos sin mor.
Som barnet på morens fang,
slik faller min sjel til ro.
Stol på Herren, Israel,
fra nu og til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,15–24

På den tid sa en av dem som satt til bords sammen med Jesus, til ham: «Lykkelig den som får sitte til bords i Guds rike!» Men Jesus svarte: «Det var en gang en mann som ville holde et stort gjestebud. Mange var de han innbød, og da tiden for gjestebudet var inne, sendte han en tjener avsted for å si til de innbudte: 'Kom, nå er alt parat.' Men da begynte de alle som en å unnskylde seg. Den ene sa: 'Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det, så vær så vennlig å ha meg unnskyldt.' En annen sa: 'Jeg har kjøpt fem par okser og skal nettopp til å prøve dem, så vær så snill å ha meg unnskyldt.' Og en tredje sa: 'Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.'

Tjeneren vendte tilbake og fortalte alt dette til sin herre. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: 'Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn alle de fattige og vanføre, blinde og lamme.' Og tjeneren sa: 'Herre, din befaling er utført, og ennå er der plass.'Da sa herren til sin tjener: 'Så gå ut på veier og stier og nød folk til å komme inn, så huset kan bli fullt. For jeg sier dere at ingen av dem som var innbudt, skal få smake min gjestebudskost.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Ved Guds storsinn er vi blant de lykkelige som er innbudt til å sitte til bords i Guds rike. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For vår pave Frans, vår biskop N.
og alle Kirkens tjenere,
at de må utøve sine oppdrag
i trofasthet, oppriktighet og ydmykhet.

L: For alle med makt og myndighet
at de må utøve sine gjøremål ydmykt og hjelpsomt.

L: For de fattige og vanføre, blinde og lamme,
at de må merke Kristi nærhet.

L: For vår (sogne-)prest N.N. og for vår menighet,
at vi må arbeide trofast og vise gjestfrihet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som hører våre bønner,
opphøy oss med Kristus på den ytterste dag.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.