31. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U31.4.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 14,7–12

Brødre, ingen av oss lever for seg selv alene, som heller ingen er alene med sin død. Lever vi, så lever vi for Herren, og dør vi, dør vi for Herren; i livet som i døden hører vi altså Herren til. Derfor var det Kristus døde og fikk liv på ny, for å være både de levendes og de dødes Herre. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor ser du ned på din bror? Alle skal vi jo engang stå frem for Guds domstol, som det heter i Skriften:

«Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.»

Hver enkelt av oss skal da gjøre Gud regnskap for seg selv.

Responsoriesalme

Sal 26 (27)

Omkved: Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv,
for hvem skal jeg være redd?

Ett lengter jeg efter, det ber jeg om:
Alltid å bo i Herrens hus.
Å skue Herrens herlighet,
tre inn i hans hellige tempel.

Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham.
Stå fast i ditt hjerte,
ha tillit til Gud.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 15,1–10

På den tid samlet tolloppkrevere og annet syndig folk seg for å høre Jesus. Fariseerne og de lovkyndige ble forarget over det og sa: «Han omgås åpenbare syndere og spiser sammen med dem!» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen:

«Hvem av dere, om han hadde hundre sauer og mistet en av dem, ville ikke la de niognitti være igjen ute i marken og lete efter den bortkomne til han fant den? Og når han hadde funnet den, ville han glad bære den hjem på sine skuldre, og så ville han kalle sammen sine venner og sine naboer og si: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen jeg hadde mistet!' Og jeg sier dere, at slik blir det større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over niognitti rettferdige, som ikke har noe å angre. Eller en kvinne som eier ti sølvmynter, - om hun mister en av dem, tenner hun ikke da en lampe og feier huset og leter omhyggelig inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen sine venninner og nabokoner og sier: 'Gled dere med meg, for jeg har funnet den mynten jeg hadde mistet!' Og slik, sier jeg dere, blir det også glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud vil i sin kjærlighet føre oss til seg. La oss be om hjelp til å følge hans veier:

L: For misjonærene og Kirkens sosialarbeidere,
at de må være levende og sanne vitner
om Kristi kjærlighet.

L: For dem som skal ivareta lov og rett i verden,
at de alltid må la barmhjertighet
gå hånd i hånd med rettferdighet.

L: For dem som befinner seg langt borte fra Gud
og kjenner døden bedre enn livet,
at de må nås av kjennskap til Kristus og livet i ham.

L: Om hjelp for oss selv
til å se Kristus slik han er
og til å være hans tjenere i verden.

Allmektige, evige Gud,
du har åpenbart din Sønn for oss.
Gi oss stadig mer å kjenne ham,
Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.